Født Fri mister statstøtten

Shabana Rehman sier til VG at rapporten om at hennes stiftelse har brukt offentlige midler til private formål, er full av feil.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
Styret i stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder, vil innen 6. oktober gi tilsvar på anklagene som økonomisk mislighold i en granskningsrapport.

– Vi har igangsatt advokat, revisor og andre kompetente for å bistå oss i å belyse Født fris side av saken, skriver styreleder i stiftelsen, Jan Sverre Asker, i en pressemelding tirsdag.

Han sier at styret vil benytte seg av tilsvarsfristen 6. oktober.

– Derfor vil jeg ikke kommentere enkeltsaker før vårt tilsvar foreligger. Vi er ikke kjent med at det foreligger økonomiske misligheter i Født fri, og administrasjonen har styrets tillit, understreker Asker.

Granskningen ble utført av Ernst and Young (EY) og førte til at Kunnskapsdepartementet mandag kunngjorde at de trekker all støtte til stiftelsen.

Shabana Rehman sier rapport er full av feil

Shabana Rehman sier til VG at rapporten om at hennes stiftelse har brukt offentlige midler til private formål, er full av feil.

Kunnskapsdepartementet varslet mandag kveld at de stanser støtten til stiftelsen Født fri, der Rehman er daglig leder. Beslutningen er tatt etter en granskning av stiftelsen gjennomført av Ernst and Young (EY) på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Rapporten konkluderer med at økonomistyringen i stiftelsen har vært dårlig, opplyste departementet i en pressemelding. Stiftelsen anklages for å ha brukt statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til.

– Jeg har lest hele rapporten nå, EY prøver å beskytte seg med å si at de ikke er ansvarlig for at det fremkommer feil informasjon til dem via mennesker eller annet dokumentasjon, og at Født Fri har ikke svart på noe av anklagene da vi fikk svarfrist. Dette er jo ikke sant. Advokaten vår har beviselig svart dem, skriver Rehman i en sms til VG.

Hun nevner også spesifikt et seminar, som ifølge rapporten også inkluderte en «dagspakke» på spa, noe hun mener er en unøyaktig gjengivelse:

Født fri har siden 2017 arbeidet med å motvirke negativ sosial kontroll og likestilling. Siden da har stiftelsen mottatt drøye 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og fra Imdi.

Raja om Født fri: – Kunnskapsdepartementet følger opp prosessen videre

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) understreker at det ikke er hans departement, men Kunnskapsdepartementet som følger opp granskingen av Født fri.

Stiftelsen fikk vedtatt støtte første gang i 2017, blant annet med sterk støtte fra Raja.

– Det er viktig å ikke bare støtte dem politisk og moralsk, men også med penger, sa Raja den gang.

Mandag kveld varslet derimot Kunnskapsdepartementet at de stanser støtten til stiftelsen etter en granskning av Ernst and Young gjennomført på oppdrag for IMDi.

– Det er Kunnskapsdepartementet og IMDi som også følger opp prosessen videre nå. Øvrige spørsmål må derfor rettes dit, skriver han i en epost til NTB tirsdag.

Venstre om Født fri-støtte: – Vi ønsket nye stemmer inn

Det var Venstre som løftet stiftelsen Født fri inn på statsbudsjettet i 2017. Saken er trist, sier statssekretær Grunde K. Almeland.

Mandag ble det kjent at stiftelsen Født fri mister statsstøtten fordi IMDi mener de tildelte midlene ikke har blitt brukt i tråd med formålet.

– For Venstres del så er det arbeidet mot negativ sosial kontroll som har vært viktig, og det er selvsagt trist at det arbeidet, som fortsatt er like viktig, får en sånn ende, eller en sak som dette midt i fanget. Heldigvis jobber vi bredt med dette feltet, sier statssekretær for Venstre i Kunnskapsdepartementet Grunde K. Almeland til NTB.

Venstre-leder og daværende kulturminister Trine Skei Grande uttalte den gangen at politikere må tørre å satse og gjøre ting annerledes.

– Slik som saken nå har utviklet seg, tyder det at denne fremgangsmåten ikke var så klok?

– Det er ikke uvanlig at man forhandler inn midler til ulike formål i en budsjettforhandling, og penger gis både til etablerte og mindre etablerte aktører i forhandlinger. Det som er veldig viktig for meg å være tydelig på, er at når det gis penger, så skal de brukes til det som er formålet. Når det ikke skjer, så er det klart at det må få reaksjoner, sier Almeland.

– Det var Venstre som løftet fram akkurat denne organisasjonen. Har dere ikke da et eget ansvar for å sikre at det er en seriøs organisasjon?

– Det er satt opp systemer for å kvalitetssikre dette, det har Imdi ansvar for. Når det gjelder forhandlingene på Stortinget, så er de fleste organisasjonene som står på denne posten, organisasjoner som det i ulike grad har vært politiske valg å gi støtte til, men et enkelt politisk parti kan jo ikke gå inn å og ta ansvar for driften av en organisasjon. Det må nesten daglig leder og styret ta ansvaret for, sier Almeland.

Venstre-leder Trine Skei Grande har ikke svart på NTBs henvendelse i saken, men har uttalt seg til Dagbladet.

– Det er trist å lese det som står i rapporten. Men jeg synes det er ryddig å vise til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Imdi og Kunnskapsdepartementet, som nå følger opp dette videre, sier Grande.

I en SMS til NTB understreker også Abid Raja at ansvaret ligger hos Kunnskapsdepartementet og IMDi, og at det er de som må følge opp prosessen og svare på spørsmål videre.

– Det eksisterer i dag en rekke tilskuddsordninger der man kan søke prosjektfinansiering, også til dette formålet. Men Venstre ønsket den gangen å løfte fram flere alternative stemmer i debatten, fordi partiet så et behov for å trekke debatten noe videre. At noe gis som tilskuddsmidler som er søkbare, mens en annen del gis til det vi omtaler som nasjonale ressursmiljøer, er nettopp fordi vi skal ha noen sterke organisasjoner som over tid kan arbeide med spørsmål og ikke skal være avhengig av prosjektfinansiering, sier Almeland.

– Hvorfor var det akkurat Rehman og miljøet rundt henne som fikk tilskudd?

– For Venstre var det et ønske om nye stemmer i dette veldig viktige arbeidet, og da var det flere rundt Shabana Rehman og Amal Aden som har vært tydelig stemmer i samfunnsdebatten, og som tross alt har brakt veldig mye viktig og bra til samfunnsdebatten, sier Almeland.

IMDi vurderer nå om forholdet skal politianmeldes.

NTB har kontaktet Rehman og bedt om en kommentar om prosessen rundt opprettelsen av stiftelsen i november 2017, Venstres rolle og bevilgningene i statsbudsjettet. Rehman har ikke svart på henvendelsene.