Lave jødehat-tall i Norge

Klar beskjed: anti-semittisk grafitti i den litauiske byen Klaipeda ber jøder om å "pelle seg vekk" eller lide konsekvensene. Her hjemme viser en fersk undersøkelse også at nordmenn har negative holdninger til denne folkegruppen, om enn i noe mindre omfang.
Foto: Beny Shlevich
En ny rapport viser at tolv prosent av den norske befolkningen har utpregede fordommer til jøder, skriver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) på sin nettside.
0Shares

Undersøkelsen som er utført av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) ble gjort på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Utenriksdepartementet og Justisdepartementet. 

Undersøkelsen er også den første omfattende befolkningsundersøkelsen i Norge om holdninger til jøder og andre minoriteter. Innsamlingen av data ble foretatt av TNS Gallup i november 2011. og tilsammen var det 1522 respondenter som deltok i undersøkelsen. 

Tallene viser at man er på nivå med land som Storbritannia, Nederland, Danmark og Sverige når det gjelder negative holdninger til jøder. Av de spurte støttet 19 prosent påstanden “verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser” og 26 prosent mente det var riktig at “jøder ser på seg selv som bedre enn andre”.

Viktig verktøy

Ifølge barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen gir studien et solid kunnskapsgrunnlag om holdninger til jøder.

– For regjeringen er dette viktig i arbeidet med å hindre diskriminering. Vi skal ikke ha et samfunn hvor jøder opplever antisemittisme, sier hun til bld.dep.no.

Hindrer diskriminering

I undersøkelsen er det i tillegg til spørsmål om holdninger til jøder, også spurt om holdninger til andre minoritetsgrupper i Norge. Resultatene kunne vise at de som har de sterkeste antisemittiske holdningene er også de som utrykker mest negative holdninger til andre grupper.

– Negative holdninger og diskriminering av minoritetsgrupper er en samfunnsutfordring. Å hindre diskriminering er avgjørende for å fremme deltakelse på alle samfunnsområder. Et mer inkluderende samfunn vil også styrke tilhørighet og tillitt mellom innbyggerne, noe som er viktig for en velfungerende velferdsstat.

Skill mellom jøder og Israel

Et mål med undersøkelsen var også å undersøke om befolkningen skiller mellom Israels politikk og jødene som befolkning. Respondentene ble derfor spurt om sitt syn på Israel og konflikten i Midtøsten.

– Enkeltmennesker skal møtes som individer. Jøder skal ikke holdes ansvarlig for staten Israels politiske holdninger og handlinger, sier Thorkildsen.