– Må fokusere mer på rettigheter

Kom med radikale forslag: Dr. Nicola Piper
Foto: Universität Freiburg
– De siste tiårenes debatt har dreid seg mye om årsakene til migrasjon og hvordan innvandringen fra sør til nord kan begrenses. Men vi har glemt innvandreres rettigheter, mener Dr. Nicola Piper, som for tiden er på Norges-besøk.
0Shares

Dr. Piper er ekspert på internasjonal migrasjon og forsker på Universitetet i Freiburg. I dag deltok hun på den tredje konferansen i serien «Migration and Development», arrangert av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Justisdepartementet og UDI.

Konferansen hadde som hovedmål å se på sammenhengen mellom migrasjon og utvikling, et tema som har blitt stadig viktigere etter hvert som migranter i Vesten sender mer og mer penger til sine hjemland.

Dr. Piper var invitert for å gi en generell oversikt over feltet, og argumenterte sterkt for at det viktige rettighetsperspektivet har blitt oversett både av forskere, regjeringer og sivilsamfunnet, men at dette nå til en viss grad er i ferd med å endre seg.

– Vil ha bedre liv
– Mange europeiske regjeringer er opptatt av hvordan de kan begrense innvandringen og problemene med integrering, men det er også viktig å fokusere på innvandreres rettigheter, ikke minst når det gjelder arbeid.

Svært mye av migrasjonen i verden i dag handler om at folk ønsker å forbedre sine sjanser til å finne arbeid, innrømmet forskeren.

– Samtidig må vi ikke glemme at fordi arbeidsinnvandrere i mange tilfeller mangler rettigheter eller kunnskaper og ressurser til å kreve dem, er det ofte innvandrerne selv som lider mest i denne sammenhengen. Derfor bør både regjeringer og sivilsamfunnet se på muligheter til å styrke rettighetene for alle migranter, også de såkalte ulovlige innvandrerne, sa Dr. Piper.

– Sats på ILO
På spørsmål fra salen om hvordan innvandreres rettigheter skal kunne settes på dagsorden all den tid mye av handelen og samkvemmet mellom stater styres av organer som Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Verdensbanken, svarte forskeren at Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i FN, ILO, bør komme mer på banen.

– Dette kommer imidlertid ikke til å skje av seg selv, medga hun. – Det er derfor viktig med en bredere internasjonal mobilisering for arbeideres rettigheter på tvers av landegrenser. Det ser vi tendenser til nå, selv om det er klart at det er en lang vei fram til fulle rettigheter til arbeid, arbeidsplassen og til fri bevegelse over landegrensene, som bør være et langsiktig mål i følge en del forskere, sa hun.

Hun henviste her til forskeren Roger Nett, som allerede på begynnelsen av 1970-tallet tok til orde for at rett til å flytte og bevege seg over landegrenser vil bli en viktig menneskerettighet i fremtiden. Hun var samtidig klar på at regjeringer og organisasjoner både i Nord og Sør må gjøre mer for å skape økonomisk utvikling i Sør slik at folk ikke skal føle seg presset til å forlate landet sitt på leting etter bedre liv.

Hun minnet også om at den interstatlige organisjonen Inter-American Human Rights System allerede i 2002 vedtok en erklæring der det heter at alle som har en arbeidsplass må ha visse kjernerettigheter og at disse rettighetene ikke bør knyttes til om personen har lovlig opphold eller ikke.