– Har frasagt seg retten til politisk ytring

Som reddende riddere: Norwegian Defence League, den norske avleggeren av English Defence League, hevder de vil forsvare Norge og vestlig demokrati fra sharialov og islamsk ekstremisme. Begge grupper blir likevel beskrevet som høyreekstreme, rasistiske og voldelige. Foto: facebook.com.
Foto: facebook.com
– Vi må unngå en situasjon hvor fengselsoppholdet nærmest blir en form for sammenhengende skrivepermisjon, hvor Breivik får mulighet til å etablere seg som en europeisk førerskikkelse, skriver Antirasistisk Senter på kommentarplass i Dagbladet.
0Shares

I kommentaren Breiviks ytringsfrihet starter man med å resonnere for dette ved å sikte til Breviks handlinger på Regjeringskvartalet og Utøya.

– Når man forsøker å myrde demokratiet, kan det hevdes at man også har frasagt seg enkelte demokratiske rettigheter.

Senteret gir uttrykk for konkret bekymring hvis terrorsiktede får opptre fritt overfor omverdenen.

– Han vil få anledning til blant annet å rehabilitere seg hos en del av de høyreekstreme som foreløpig har holdt avstand. Selv om kontakten vil være overvåket og til en viss grad sensurert, vil konsekvensene kunne være alvorlige. Spesielt for nye generasjoner av høyreekstreme er det dessverre ikke utenkelig at han kan få en slags opphøyd posisjon.

Straff og frihet

Videre argumenterer kommentaren at grunnleggende menneskeretter kan nektes under gitte forutsetninger, som f. eks. friheten etter fengsling for et straffbart forhold og stemmeretten ved en landssviksdom.

– Å nekte Breivik all menneskelig kontakt med familie og nære venner ville være inhumant. Men å se at en politisk massemorder kan forvente å publisere politiske hattekster fra cella eller å brevveksle med høyreekstremister i inn- og utland, eller inneha en aktiv Twitter-konto blir noe helt annet.

Interessert i å lese hele kommentaren? Klikk her!