KrF-topp foreslår å fjerne fedrekvoten

– Mange familier opplever at permisjonen er forhåndsbestemt og gir for lite frihet, menerKrFs Ida Lindtveit Røse.
photographer: Krf
KrFs Ida Lindtveit Røse, som leder partiets oppvekstutvalg, ønsker å fjerne dagens ordning med tredeling av fødselspermisjon en. Linda Noor i Minotenk er skeptisk.
21Shares

Røse, som vikarierte som barne- og familieminister da partileder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad tok sin pappapermisjon, mener familiene selv må få bestemme fordelingen, skriver VG.

– Mange familier opplever at permisjonen er forhåndsbestemt og gir for lite frihet, mener Røse.

I dag er ordningen slik at foreldre kan fordele 16 ukers permisjon mellom seg, mens mor og far har en kvote på 15 uker hver.

Halvparten av KrFs oppvekstutvalg vil ha en helt fri fordeling av fødselspermisjonen, mens et mindretall foreslår en kvote på ti uker hver til mor og far.

SVs Freddy André Øvstegård, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, mener forslaget er et skudd for baugen for likestillingsarbeidet.

– Dette mener jeg er et stort angrep på likestillingen i Norge og ikke minst på fars rett og mulighet til å være sammen med ungene sine den første, viktigste tiden i et barns liv, sier han.

Oppvekstutvalgets forslag er et av innspillene til KrFs nye program som skal legges fram senere i høst.

Individuelle behov

Linda Noor og organisasjonen Minotenk er i utgangpunktet tilhengere av “fedrekvoten” og en likestilt familiepolitikk, men ser også dilemmaet med ordningen.

– Ulike familier vil ha ulike behov og det kan oppleves firkantet og vanskelig at myndighetene skal regulere noe så privat, sier Noor.

Hun opplever at mange fedre med minoritetsbakgrunn setter pris på fedrekvoten, ettersom den er en styrking av fars omsorgsrolle. Samtidig styrker den mors tilknytning til arbeidslivet, som er et av de viktigste likestillingsprinsippene.

– En løsning kan kanskje være at det kan bli lettere å overføre ukene forbeholdt far der hvor det individuelle behovet avgjør, foreslår hun.