HRS får fremdeles mulighet til å foreslå medlemmer til UNE

UNE tar for seg utlendigssaker og statsborgersaker.
Foto: Joe Gratz
Utlendingsnemndas nye ansikter skal velges.
393Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

To Frp-politikere avgjorde nemndmøtet i Utlendingsnemnda (UNE) da Josef Moradi ble nektet asyl. Den ene ble foreslått av Human Rights Service (HRS). Nemndleder sier vedtaket er lovstridig.

Det 19 sider lange vedtaksdokumentet avdekker at nemndleder og de to nemndmedlemmene landet på totalt ulike konklusjoner da vedtak skulle fattes, skriver Vårt Land.

Nemndleder Birgitte Janecke Lund er totalt uenig. Hun skriver: «Mindretallet konkluderer med at klageren fyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning etter utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, og at han har krav på oppholdtillatelse (asyl), jf. § 28 annet ledd».

Om hvorfor Josef Moradi skal gis asyl i Norge, skriver nemndleder at «forholdene i Afghanistan er slik at han der ikke vil ha et miljø hvor han kan være åpen på samme måte som i Norge.

Advokat: Framfører private standpunkt

Jostein Løken har som advokat bistått mange asylsøkere. Josef Moradi er en av dem. Løken reagerer kraftig på avgjørelsen til de to nemndmedlemmene:

– Jeg har aldri vært borte i en sak som har fått et lignende utfall. Her argumenterer de to nemndmedlemmene ut fra sine private, politiske standpunkt, og ikke ut fra hva lovverket sier. De hele er svært tragisk, sier Løken til Vårt Land.

Frp-politikere ble foreslått til vervet som nemndmedlem i UNE av Human Rights Service (HRS).

I 2016, da Fremskrittspartiet bestyrte Justisdepartementet og Anders Anundsen var justisminister, avgjorde Frp-statsråden at Human Rights Service (HRS) skulle få status som humanitær organisasjon som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsfeltet – og med det rett til foreslå kandidater til UNE.

HRS foreslo ti personer, deriblant Trond Ellingsen. Alle ble oppnevnt.

Endret på hvem som kan foreslå

Utlendingsnemnda (UNE) skal hvert fjerde år ha nye nemndmedlemmer oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Fra med i år skal fylkesmennene, Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og en rekke humanitære organisasjoner som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandrings området foreslå kandidater.

I år har det kommet inn 370 forslag til nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda 2021, i følge regjeringen.no. 300 nye medlemmer skal oppnevnes av justis- og beredskapsdepartementet i god tid før årsskiftet.

Ingen av de to Frpere er foreslått for nye fire år. Men HRS har fått muligheten til å foreslå kandidater i følge departementets adresseliste over “humanitære” organisasjoner som kan foreslå kandidater.

Utlendingsnemnda (UNE) er klageinstansen for utlendingssaker og statsborgersaker. Alle saker i UNE, har først blitt behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Nemndmedlemmene oppnevnes for en periode på fire år, nå for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Vervet er frivillig og nemndmedlemmene skal opptre uavhengige og uten bindinger til den aktør som har foreslått dem.

Liste over kandidater til medlemmer av UNE (PDF).