Norsk innvandring gjør Strömstad større

Gode tider: grensehandelen og en økonomisk oppsving i resten av regionen gjør at Strømstad er en av Sveriges fremste tilflyttingskommuner. Nordmenn som krysser Svinesundsbrua står for en stor del av denne tilflyttingen.
Foto: Henyasai Kiga
Strömstad er en av kommunene i Sverige som forventes å vokse mest de neste åtte årene, takket være innflyttede nordmenn.
0Shares

Strömstad, Stenungsund og Göteborg er kommunene som forventes å vokse mest frem mot 2020 ifølge Västra Götaland-regionens offisielle befolkningsberegning

– Ifølge de siste prognosene vil antall innbyggere i grensekommunen øke med 7,6 prosent, melder Strömstads Tidning.

Nordmenn del av tilflytting

Tilflytting av nordmenn nevnes som noe av årsaken til at befolkningstilveksten ventes å være større i Strömstad enn de aller fleste andre kommuner i regionen.

– Vi ser at det er en økende tendens til tilflytting til Strömstad, og nordmenn som flytter til Strömstad er en del av den, sier Christina Christiansson, analytiker ved Västra Götaland regionen, til avisen.