Opphev tvangsretur til Etiopia!

Sinte norsketiopere protesterte under statsminister Meles Zenawis offisielle Norgesbesøk i fjor.
Foto: Andres Vargas
At "det er trygt å returnere til Etiopia" er et loslitt refreng som klinger så skjærende falskt at nå bør regjeringen snart høre sin egen umusikalitet.
0Shares

Tvangsretur til Etiopia har blitt enda mer risikofylt siden returavtalen trådte i kraft og det er helt uforståelig at Norge kan vedkjenne seg en slik avtale – til tross for meget omfattende dokumentasjon på at vilkårlige fengslinger av opposisjonelle fortsetter i stadig større omfang. Denne utviklingen skulle gi øredøvende alarmsignaler til vår sovende regjering. Følger de med i timen og oppdaterer seg på denne forverringen? http://www.hrw.org/news/2012/06/27/ethiopia-terrorism-law-used-crush-free-speech

FNs spesialrapportør for migranters rettigheter er kritisk og advarer regjeringen mot tvangsretur til Etiopia og ba om svar på syv viktige spørsmål. Regjeringen prøver i sine svar å overbevise FN om “hvor trygt det er” å bli tvangsreturnert til Etiopia og at de har “full tillit til utlendingsforvaltningen”. Veldig skuffende svar, ikke noe nytt og overbevisende. Slik som i selve returavtalen er det heller ikke her garantert for trygghet ved retur for vettskremte etiopiere som ikke har andre utveier enn – ifølge dem selv – å få opphold i Norge eller ta livet sitt.

Jeg er ganske sikker på at FNs spesialrapportør ikke syns disse svarene er tilfredsstillende, han kommer nok med enda sterkere advarsler. En dårlig returavtale der mennesker kan være i risiko for fengsling og tortur kan aldri aksepteres. Etiopierne stoler ikke på regjeringens forsikringer overfor FN om at det er trygt for dem å returnere til Etiopia. De vet nemlig bedre – det burde den norske regjering ta til eksempel.

Mellom fem- og seks hundre etiopiere går til sak mot staten, mens noen – ca sytti – returnerer frivillig. Et høyt antall av de som går til rettssak er politisk aktive her i Norge og er i opposisjon til regjeringen i Etiopia. Disse går ikke til sak uten grunn. Jeg kjenner etiopiere og forstår dem så alt for godt. Mennesker som kom hit for beskyttelse for opp til tjue år siden lever fortsatt midt blant oss med sterk angst for tvangsretur, mange er syke og lever med depresjoner, traumer og har dype sår i sjelen etter umenneskelig tortur og voldtekter utført av politi og sikkerhetsfolk i fengslene – samt den psykiske torturen det er å leve i slik usikkerhet her i landet.

Professor Kjetil Tronvoll, Etiopia-ekspert gjennom en årrekke – er fortvilet over returavtalen. Regjeringen spør ikke lenger Tronvoll om råd når det gjelder Etiopia, han sier det er blitt helt stille fra den kanten. “Norske myndigheter ønsker ikke kunnskap som kan underminere den politikken de ønsker å føre”, sier Tronvoll.

Professor Alemayehu G. Mariam ved California State University, San Bernardino – er ikke nådig i sin kommentar om returavtalen:

It is a thinly veiled document which expresses the wishes of the Norwegian Government to get rid of the refugees as quickly as possible without creating any legal obligations on the part of Norway or Zenawi’s regime. The MoU contains NO language that is enforceable at law by the refugee third-party beneficiaries (Ethiopian political refugees) and makes no express or implied legal commitment concerning the welfare or safety of these refugees after they are delivered in planeloads to Zenawi. Its enforcement relies entirely on the discretion of Zenawi’s regime. Norway may call its “agreement” an MoU, but to the rest of the world it looks, walks and talks like a RfC (refugees for cash) program.

Det er alt for mange tilfeldige negative endelige vedtak i UNE. Kommer saken opp for retten viser det seg i flere av Etiopia-sakene at etioperne vinner og det sier mye om hvor fatale slike vedtak kan bli hvis personen ikke får beskyttelse. Norge må følge norsk lov – også de internasjonale konvensjonene vi har underskrevet. Utlendingsforvaltningens kvalitetssikring av beslutningsprosessene i UDI og UNE er langt fra god nok. Dette må det gjøres noe med – gale vedtak kan aldri aksepteres. Hvorfor ble det ikke tatt høyde for den politiske aktiviteten i Norge og risikoen dette innebar når asylsøknaden ble behandlet i UNE?

Statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet er bekymret for utviklingen i Etiopia der journalister dømmes som “terrorister” under antiterrorloven fra 2009. Har gjennom mange år selv lest Eskinder Negas flotte artikler der han helt til de siste dagene til han ble fengslet kjempet for demokrati i et mer og mer lukket Etiopia.

Gry Larsen – det er fint du kommer ut i media og er bekymret, det er god grunn for bekymring når uskyldige mennesker får 20 års fengselsdommer og noen livstid. Du burde også være bekymret for Norges tvilsomme returavtale med tyrannen Meles Zenawi og arbeide aktivt innad i regjeringen med å få stoppet tvangsretur til Etiopia. http://www.abesha.no/979

Alle politisk aktive mennesker i opposisjonen er “terrorister” for Meles Zenawi – om de er i Etiopia eller i Norge. De etiopiske fengslene fylles opp av uskyldige mennesker. Det er stor risiko for at nettopp dette kan skje med etiopiere som blir tvangsreturnert fra Norge.

Til utlendingsmyndigheter og regjering:

Dere bør skifte ut det gamle utslitte refrenget med et nytt som klinger i takt med signerte konvensjoner og lover, FN og etiopiaeksperters mangeårige arbeid og advarsler, enkeltpersoner – foreninger – og organisasjoners nitide kamp for humanitet, verdensomspennende aksjoner mot returavtalen, fakta fra menneskerettighetsorganisasjoner, bekymringsmeldiger og rop om hjelp fra etiopiere og mange andre faktaorienterte mennesker i inn- og utland – før det er for sent.

Innlegget har tidligere vært publisert på Dagsavisen, Nye Meninger.