– Oslomodellen har gitt nedgang i sosial dumping og arbeidslivskrim

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune har sendt orientering til EFTAs overvåkingsorgan om innhold og praktisering av Oslomodellen mot sosiale dumping og arbeidslovskriminalitet.
Foto: Ap
Først da Oslomodellen med en serie tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble tatt i bruk, så Oslo kommune nedgang i tilfeller useriøse kontrakter og leverandører, heter det i en orientering som nå er sendt til EFTA.
13Shares

Oslomodellen er i pakt med EU-regler og nasjonale anskaffelsesregler, i følge orienteringen fra byrådslederen. Hele tiden vurderes risiko og hvilke av tiltakene i modellen som er formålstjenlige og forholdsmessige, skriver Anbud365.

Kommunen har nå satt i gang en evaluering og mulig revisjon av Oslomodellen. Det heter seg i orienteringen at hovedstaden før Oslomodellen gjennomførte krav om læringer i kontrakter og strammet inn kravet om levering av skatteopplysninger og etterlevelse av nasjonalt lovverk, men at dette ikke hadde noen særlig virkning.

Etter innføring av Oslomodellen i 2017 derimot, observerte Oslo kommune en nedgang i omfanget av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i større utbyggingsprosjekter og i renholdskontrakter. Tiltakene er blant annet at lønn ikke skal være lavere enn tariff og at betaling skal skje direkte og ikke med kontanter.

Les hele saken her.