– Utvid kommunal tilskudd for helseutsatte flyktninger

Frode Forfang, UDI-direkttør, ser for seg en utvidet tilskuddsordning for flyktninger med helseutfordringer.
Foto: Nora Lie, UDI
Staten må ta en større del av kommunene sine utgifter for å bosette flyktninger med helsemessige utfordringer, sier UDI-direktør Frode Forfang.
40Shares

Forfang er bekymret over at kommuner ikke vil ta imot flyktninger med helseutfordringer fordi det koster for mye.

– Noen av disse kan i verste fall vente i syv-åtte år etter at de har fått oppholdstillatelse før de blir bosatt i en kommune, sier han til NRK.

En slik familie finner vi i Troms. Familien er kurdisk, med tre barn som har nedsatt funksjonsevne, og har i to år ventet på en varig adresse i Norge.

Vil utvide tilskuddsordning

I dag får kommunene tilskudd i fem år for å bosette flyktninger med store helseutfordringer. UDI og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil at ordningen skal utvides til ti år.

Forfang mener det ikke vil bli noe dyrere at staten tar økonomisk ansvar lengre.

– Staten betaler for disse i dag. De bor i statlige mottak i regi av UDI. Det er egentlig bare et spørsmål om å flytte denne kostnaden fra en budsjettpost i staten til en annen i form av økt tilskudd til kommunene, sier han.

Vil se på innspill

Grunde Kreken Almeland er statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Han er enig i at det er særlig viktig å få bosatt personer med spesielle behov.

– Innspillet som er kommet nå fra IMDi og UDI om hvordan vi kan løse dette, er absolutt et interessant innspill som vi vil ta med i det videre budsjettarbeidet, skriver han til NRK.