Økning i saker om negativ sosial kontroll

Mange utsatte barn og unge kan ha blitt forhindret fra å ta kontakt med minoritetsrådgiverne under koronapandemien.
Foto: Flickr/TempusVolat
Det var en økning i saker om negativ sosial kontroll i første halvår i år, men minoritetsrådgivere frykter høye mørketall under koronanedstengningen.

Da skolene stengte var det færre som kontaktet minoritetsrådgiverne om at de ble utsatt for negativ sosial kontroll, trusler og vold. Da skolene åpnet igjen, økte også henvendelsene. Dette gir grunn til å frykte høye mørketall, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i en fersk rapport om IMDis minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere i første halvår 2020.

Mange utsatte barn og unge kan ha blitt forhindret fra å ta kontakt med minoritetsrådgiverne under koronapandemien, fordi de ikke har hatt mulighet til å forlate hjemmet eller ha fortrolige samtaler, heter det i rapporten.

– Det er ganske alvorlig hvis unge som har behov for å snakke med en trygg voksenperson om kontroll, press, trusler og vold, ikke har hatt mulighet til det. Jeg er bekymret for mørketallene, og håper ungdommene tar kontakt nå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Til tross for dette var det totalt sett en økning av saker første halvår i år, sammenlignet med tidligere år, med 285 saker. Det er en liten økning sammenlignet med 2019, og en markant økning sammenlignet med 2018. Omtrent halvparten av sakene handlet om negativ sosial kontroll.

IMDis 49 minoritetsrådgivere er utplassert ved utvalgte ungdoms- og videregående skoler over hele landet. De skal hjelpe elever som står i fare for, eller utsettes for, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. I budsjettet for 2021 foreslår regjeringen å utvide ordningen med ytterligere 10 stillinger.

Mobbeombud frykter smitteverntiltak gjør at flere barn føler seg utestengt

Selv om barnehage- og skolebarn kan feire bursdager og halloween med andre fra kohortene sine, er mobbeombudet i Oslo bekymret for at flere føler utenforskap.

Til TV 2 forteller mobbeombud Kjerstin Owren at hun har fått mange henvendelser om komplekse saker i høst. Hun mener at begrensningene på hvor mange og hvem man får være sammen med, øker faren for at noen barn utestenges.

– Vi er til vanlig kommet langt når det gjelder å kommunisere forventninger til at skolen legger til rette for at alle barn som oppleve å høre til. Nå er det vanskelig å få til, på grunn av smittevern, sier Owren.

Hun savner en risikovurdering av hvorvidt sårbarhet og utenforskap forsterkes gjennom måten smittevernregler tolkes og etterleves på.

Under onsdagens koronapressekonferanse understreket kunnskapsminister Guri Melby (V) at andre smittevernregler gjelder for barn enn for voksne, og at de kan være sammen med andre i klassen eller kohorten på fritiden.