– På jobb snakker vi NORSK!

Her jobbet Joanna Renclawowicz (34) før hun fikk sparken
Foto: Wikimedia Commons
Polske Joanna Renclawowicz (34) fikk sparken ved Sykehuset Telemark i Skien. Årsak: Hun snakket polsk med enkelte av sine kolleger i pausene og noen ganger i korridorene på sykehuset.
0Shares

– Hver gang sjefen min hørte noen av oss snakke polsk sa hun “snakk norsk!”. Spesielt klaget hun hvis vi gjorde det i lunsjpausene, sier Joanna til Dagbladet.

Joanna jobbet som renholdsvikar ved Sykehuset Telemark i Skien. I august i år fikk hun sparken for å snakke polsk med sine polske medarbeidere i de ubetalte pausene. Til dagbladet forteller hun at hun var en av fem polske renholdsarbeidere på sykehuset. En av hennes polske kolleger er og en av hennes beste venninner.

– Jeg har kjent henne lenge. Det var bare rart at vi skulle snakke sammen på norsk i pausene når vi ikke er så gode.

Joanna legger til at de prøvde alltid å snakke norsk med de norske ansatte. Men til tross for det ble de møtt med beskjeden fra sjefen om at de måtte snakke norsk. I tillegg forteller hun om lapper hvor det stod “På jobb snakker vi NORSK”, som ble lagt ut i kantinene ved sykehuset.

Usaklig oppsigelse

I oppsigelsesbrevet fra sykehuset står det at hun har blitt informert om at det kun skal snakkes norsk i arbeidstiden.

– Dine kollegaer og sykehusets brukere har klaget gjentatte ganger da det snakkes polsk på spiserom, renholdssentralen og korridorer osv, skriver den tidligere arbeidsgiveren.

Nå har hun gått til sak mot sykehuset, for usaklig oppsigelse. Advokatfullmektig Sebastian Garstecki, som representerer kvinnen, har også klaget inn sykehuset til Likestilling- og diskrimineringsombudet.

Ombudet har tidligere uttalt at språkkrav som dette til renholdere kan anses som ulovlig diskriminering.