– Nasjonale minoriteter behandles som løsunger

Fikk avskjed i nåde: Nylig avgått statssekretær i Fornyningsdepartementet Raimo Valle
Foto: Wikimedia Commons
Hvem blir den nye statssekretæren for nasjonale minoriteter etter Raimo Valle (bildet), spør Ruijan Kaiku – den kvenske avisa i Norge – på lederplass.
0Shares

Raimo Valle fikk avskjed i nåde etter fem år i embetet som statssekretær for statsråd Rigmor Aaserud i Fornyings- og Administrasjonsdepartementet. Ifølge lederen i Ruijan Kaiku var Raimo Valle den første i denne stillingen som tok direkte og umiddelbart kontakt med kvenene.

I debatten om hvem som skal ta over hans post spør redaktøren om det er en forglemmelse at de nasjonale minoriteter, som denne statssekretæren også har ansvar for, ikke engang har blitt nevnt i debatten, eller om det er et bevisst valg?

Språkpakten overses

Den europeiske konvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter veier ingenting.

– De nasjonale minoritetene behandles som om de var noen uønskede løsunger. Den europeiske konvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og den europeiske språkpakten veier ingenting når politiske beslutninger skal tas. De nasjonale minoritetene er dagens småfolk som trenger en som taler deres sak, skriver avisen.

Det etterlyses en ny statssekretær, som i tillegg til å være en ”statssekretær for samiske saker” også kan være en for de nasjonale minoritetene og være pådriver for deres saker.

– Samiske interesser er himmelhøyt bedre ivaretatt i Norge både i lovgivningen, mediene, skolen, kultursektoren og hele det praktiske politiske systemet, inkludert Sametinget. De nasjonale minoritetene har ingenting i forhold.