Statsminister Erna Solberg hadde dialogmote om korona med innvandrere

Bakgrunnen for møtet er den langvarig høye og økende korona-smitten blant flere innvandrergrupper.
84Shares

Målet med dialogen var å be om hjelp til å nå bedre ut med budskap om korona-smitte, sykdom og tiltak for å stanse spredningen av pandemien blant innvandrerbefolkningen.