– Styrk innsatsen mot diskriminering av Ahmadiyya-muslimer

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide fremmer tiltak mot diskriminering av Ahmadiyya-muslimer i Pakistan.
Foto: ImageLink Photography/Dennis Kan
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ser det som nødvendig å styrke innsatsen mot diskriminering av Ahmadiyya-muslimer, blant annet i Pakistan.
649Shares

Spørsmålet i spørretimen fra Aps Nina Sandberg omhandlet om å “stille tydeligere krav til respekt for retten til fri religionsutøvelse overfor styresmaktene i Pakistan og andre land hvor retten trues?”

Utenriksministeren svarte at regjeringen er svært bekymret for ahmadiyyamuslimenes vanskelige stilling i mange land.

– Ahmadier og andre trosminoriteter i Pakistan er utsatt for forfølgelse og tidvis grove overgrep. I stor grad uteblir etterforskning og rettsforfølgelse fra det offentlige i slike saker. Denne de facto straffefriheten, kombinert med utbredt hatretorikk, bidrar til å fremme nye overgrep.

Tar opp menneskerettigheter

Søreide hevder at menneskerettighetsspørsmål inngår i vår dialog med pakistanske myndigheter.

– Vår klare forventning er at Pakistan etterforsker og rettsforfølger alle tilfeller av vold mot religiøse minoriteter. Vår ambassade i Islamabad har engasjert seg i prosjekter for religionsdialog, blant annet gjennom Kirkens Nødhjelp, med mål om å redusere diskriminering og fremme økt forståelse mellom ulike trosgrupper i samfunnet.