Digital informasjonskampanje :

– Menneskerettighetene gjelder for alle

Dagens kunngjøring i kampanjen om menneskerettigheter: Jeg har rett til å bli behandlet rettferdig. Det har du også. ኣነ ፍትሒ ክረክብ መሰል ኣለኒ ፡ ንስኻ|ኺ እውን ከምኡ ። XAQ BAAN U LEEYAHAY INAAN HELO CADAALAD, ADNA SIDOO KALE. زه حق لرم چي عادلانه چلند راسره وشي. تاسو هم دا حق لرئ من حق دارم که با من برخورد عادلانه صورت گیرد. شما نیز این حق را دارید Foto: Are Carlsen
Foto: Are Carlsen
Samfunnet, det er oss! heter Menneskerettighetsakademiets informasjonskampanje som denne gang må gå digitalt.

Kampanjen arrangeres i forbindelse med den årlige OXLO-uka. Navnet står for  Oslo Extra Large og symboliserer Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. Årets tema er hatefulle ytringer og holdninger.

Egen kampanje

Bak informasjonskampanjen «Samfunnet, det er oss!» står Menneskerettighetskademiet, Somalisk velferdsforening, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Mødre for fred (eritreisk nettverk) og  Afghansk kulturell forening i Oslo.

– Selv om folk i Oslo har ulik språklig, kulturell, religiøs og sosial bakgrunn, deler vi de samme frihetene og rettighetene, sier Evgeniya Khoroltseva, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet og kursholder i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

Verdenserklæringen

Hun synes det er viktig å minne om Verdenserklæringen om menneskerettigheter FN vedtok i 1948:

– Erklæringen var tenkt som en samling av personlige friheter og rettigheter et menneske trenger for å leve et godt og verdig liv. Økt kunnskap om menneskerettighetene bidrar til bredere og mer saklig diskusjon og større demokratisk deltakelse i samfunnet, sier hun.

Hver dag uka gjennom publiserer kampanjen et nytt budskap på Menneskerettighetsakademiets Facebook-side akademiets hjemmeside og på Instagram.

Felles rettigheter

Dette er budskapene i informasjonskampanjen Samfunnet, det er oss!:

Søndag: Jeg har et ansvar for å avstå fra hatprat. Det har du òg.
Mandag: Jeg har rett til å si det jeg vil. Det har du òg.
Tirsdag: Jeg har rett til å påvirke samfunnet. Det har du òg.
Onsdag: Jeg har rett til å gifte meg med den jeg vil. Det har du òg.
Torsdag: Jeg har rett til å bli behandlet rettferdig. Det har du òg.
Fredag: Jeg har rett til å være den jeg er. Det har du òg.
Lørdag: Jeg har rett til å tro det jeg vil. Det har du òg.
Søndag: Jeg har et ansvar for ikke å diskriminere. Det har du òg.

Dagens kampanjetekst er artikkel 7 i FNs verdenserklæring for menneskerettigheter av 1948. Den lyder: Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Kampanjen kan følges på Menneskerettighetsakademiet sin Facebook side: https://www.facebook.com/events/745278176660414, på Instagram,  under menneskerettighetsakademiet og websiden http://www.menneskerettighetsakademiet.no/