Får millioner for å videreutvikle kurs om trosfrihet

Politikere og religiøse ledere i 8-9 land i Afrika og Asia skal nå få kursing i trosfrihet gjennom Stefanusalliansens opplegg.
Foto: Pixabay
Stefanusalliansen har fått 2,2 millioner kroner gjennom Church of England for å videreutvikle kurs i trosfrihet for parlamentarikere og religiøse ledere i minst åtte land i Afrika og Asia.
25Shares

Et konsortium bestående av Church of England, Universitetet i Oxford og International panel of parliamentarians har fått 5,6 millioner pund fra det britiske utviklingsdepartementet (FCDO).  187 000 pund (cirka 2,2 millioner kroner) av disse midlene skal brukes på Stefanusalliansens online kurs om trosfrihet.

– De skal jobbe med trosfrihet i ni land og trengte opplæring av sine nøkkelpersoner. De visste om vårt kurs og tenkte at det er det beste tilbudet i verden. Nå øker vi kapasiteten på dette samt at vi utvikler et kortere kurs i tillegg, sier leder av internasjonal avdeling i Stefanusalliansen, Eva Frydenborg, til Kristelig pressekontor.

Stefanusalliansen har over flere år utviklet denne plattformen sammen med Nordisk nettverk for trosfrihet (NORFORB). Opplegget har tidligere fått skryt både fra FNs spesialrapportør for trosfrihet og EU.

Kurset retter seg mot folk som skal undervise andre om trosfrihet i sine sammenhenger. Det 50-timers lange kurset er så langt gjennomført av deltagere fra ulike trossamfunn og samfunnslag i mer enn 40 land.

Avtalen med britene ble til etter en henvendelse fra en sentral rådgiver i Church of England. Han hadde hørt om kvaliteten på materiellet til NORFORB.

– Vi har brukt mye ressurser på å utvikle kursmateriell som trolig er blant det beste i verden for dem som vil lære om trosfrihet. Det nye prosjektet betyr at vi når enda flere mennesker i enda flere land, i dette tilfellet folk på høyt nivå i politikk og religiøse samfunn, sier Frydenborg.

Med midlene fra Storbritannia skal kurset nå parlamentarikere og toppledere i trossamfunn i tre regioner: Øst-Afrika (Kenya, Tanzania og Uganda), Vest-Afrika (Gambia, Ghana og Sierra Leone) og Sør-Asia (Pakistan og Bangladesh).

– Dette er land der det potensielt kan være konflikter mellom, eller diskriminering av, ulike religiøse grupper. Målet er at de skal skape en bedre situasjon, men også kunne bidra når det oppstår situasjoner der trosfriheten brytes, sier Frydenborg.

Hun tror parlamentarikerne og de religiøse lederne i landene som nå får tilbud om kurset sitter på mye makt og innflytelse som kan utgjøre en forskjell.

– Det store målet vårt er økt trosfrihet for alle. Da trenger folk kunnskap om hva trosfrihet er for å kunne jobbe med det i sine land. Det er der vi kommer inn og hjelper dem blant annet å se trosfriheten i sammenheng med andre menneskerettigheter.

Nepal stod også opprinnelig på listen, men myndighetene der har ikke tillatt prosjektet. Det er derfor usikkerhet om det blir åtte land eller om et annet land kommer med i stedet.

– Nepal er et sted der trosfrihetssituasjonen er under press. Vi har hatt deltakere fra Nepal på vårt online kurs, men dette konsortiet har ikke fått implementere kurset der.

– Viktig å kontekstualisere

Frydenborg forklarer at kurset de holder er likt for alle, uansett kulturell bakgrunn, men at kursdeltagerne, som igjen skal kurse andre i sine sammenhenger, gjennom kurset utvikler egne kurs med tilpasninger til den enkelte kultur.

– Der er det viktig å kontekstualisere og se på spesifikke utfordringer for hver region. Noen steder er for eksempel familierett viktig og vanskelig, mens for eksempel blasfemi kan være utfordrende i noen land men ikke i andre, sier hun.

– Vi lager også nye kursmoduler om kvinner og trosfrihet som vi synes er veldig viktig å få frem. Mye av arbeidet med trosfrihet tar utgangspunkt i det man tror er en generell situasjon, men så har man bare intervjuet menn. Disse modulene er støttet med midler fra norsk UD, forklarer Frydenborg.

Sist vinter inngikk Stefanusalliansen en avtale med en partner i Libanon som skal oversette og tilpasse materiellet til arabisk – til bruk i Midtøsten og Nord-Afrika.

– Nå vurderer vi også en kontrakt for å få det oversatt til fransk med en lignende kontekstualisering for Vest-Afrika, sier Frydenborg, men legger til at kunnskap om trosfrihet også trengs i europeiske land.

– Det henger jo ofte sammen med polarisering: At man blir dårligere til å leve sammen og godta andres rettigheter. Det vil nok være veldig aktuelt i tiden framover.