Foto: Pixabay
Over halvparten av voksne i Norge har følt seg ensomme under pandemien. Tallene er de samme for innvandrere som for resten av befolkningen.
472Shares

Undersøkelsen er gjort av forskere ved Modum Bad og Universitetet i Oslo.

Sverre Urnes Johnson (til venstre), Asle Hoffart og Omid V. Ebrahimi har forsket på ensomhet under koronapandemien.
Foto : Nora Paulsen Skjerdingstad,

Forsker Asle Hoffart sier tallene er de samme for innvandrere som for resten av befolkningen:

– Jeg har sammenlignet innvandrere med resten. Resultatene er de samme i alle aldersgrupper –  – 18-30, 31-44, 45-64, og 65+, sier Asle Hoffart. Hoffart er seniorforsker ved Modum Bad og professor ved Universitetet i Oslo.

Ensomhet stort problem i vestlige land

10 000 personer har vært med  på studien.  Undersøkelsen viser tydelig at flere føler seg ensomme. Særlig opplever unge og studenter ensomhet. De som bor alene eller har psykiske lidelser, er mest ensomme.

Professor og seniorforsker Asle Hoffart.
Foto : Unni Tobiassen Lie,

Hoffart sier at den psykiske opplevelsen av ensomhet er den som skaper flest sykdommer i vestlige land. Det er også den mest dødelige helsefaktoren:

Ensomhet forkorter levetiden

– Ensomhet har vist seg å forkorte forventet levetid på linje med intens røyking og sykelig overvekt.  Ensomhet påvirker immunforsvar og fører til høyt blodtrykk og hjerte-og karsykdommer. Ensomhet fører også til økt økt utskilling av stresshormoner.  Det er også en hypotese om at ensomhet fremskynder aldringsprosessen, sier professor Asle Hoffart.

– Kirken er åpen for alle

Alle som ønsker noen å snakke med kan oppsøke Kirken. Det betyr ingenting hvilken tro de tilhører. Det sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

 – Kirken er åpen for alle som ønsker det, uavhengig av bakgrunn. Det er ingen krav for å snakke med en prest eller andre i kirken. Vi avviser ikke mennesker som søker oss for fellesskap eller samtale. Det er en viktig del av diakonien som er kirkens omsorgstjeneste, sier Kristin Gunleiksrud Raaum.

Undersøker på nytt etter pandemien

Studien om ensomhet under koronapandemien var delt inn i tre tidsperioder:

Tidspunkt 1:  Rett etter nedstengningen av Norge 12. mars. Da hadde vi de strengeste smitteverntiltakene.  

Tidspunkt 2: Rett etter den store gjenåpningen av samfunnet fra 15. juni 2020. Bare de 

Tidspunkt 3 : Da samfunnet var delvis stengt ned i  i november 2020.

Forskerne vil undersøke ensomheten i befolkningen når epidemien er over og vi ikke lenger har smitteverntiltak i Norge.

Ordforklaringer:

Opplevelsen av ensomhet: At man føler seg ensom
Studie:
Undersøkelse
Psykiske opplevelsen av ensomhet: At man føler seg ensom.
Forkortet forventet levetid: At man ikke lever så lenge som forventet/som man burde ifølge statistikken.
Hypotese: Teori
Avvise: Si nei til/nekte