UDI stanser flytting av asylsøkere

47 asylsøkere er smittet etter utbruddet ved asylmottaket på Vinstra i forrige uke.
Smitteutbruddet på Vinstra mottak i Nord-Fron har ført til at Utlendingsdirektoratet (UDI) har stanset all flytting av asylsøkere mellom mottak.

– Det vi har gjort, er å stanse flytting mellom mottak og gått i en intens dialog med Folkehelseinstituttet, sier seksjonssjef Knut Henrik Berntsen i UDI til TV 2.

Ved mottak som etter hvert blir nedlagt, skal alle asylsøkere flyttes samlet. Dersom det ikke kan gjøres på en trygg måte, vil det være aktuelt å forlenge kontraktene til mottaksdriverne, opplyser Berntsen.

47 asylsøkere er smittet etter utbruddet ved asylmottaket på Vinstra i forrige uke. Flere av de smittede ble nylig overført fra andre mottak, ifølge TV 2.

Les også: – Må stoppe å flytte på asylsøkere under korona

UDI ba om smitteveileder for asylmottak allerede i mars

UDI ba allerede 26. mars Helsedirektoratet om bistand for å minimere risikoen for at asylmottakene skulle bli episenter for smittespredning.

I et brev ble det da påpekt at det er trangt om plassen på asylmottakene fordi mange mottak er lagt ned, og UDI uttrykte bekymring for at asylmottakene skulle bli episenter for smittespredning, melder TV 2.

Likevel fikk 43 personer knyttet til asylmottaket i Vinstra påvist koronasmitte lørdag, mens det søndag ble kjent at personer som har testet negativt, har måttet sove på rom med personer med påvist smitte.

Direktoratet mente i sitt brev at mottaksansatte har samfunnskritiske funksjoner, og at en unntaksbestemmelse gir kommunene mulighet til å prioritere testing av beboere og ansatte på mottak.

Men asylmottakene er fortsatt ikke prioritert når det gjelder testing. Beboere og ansatte der omfattes dermed av de samme reglene som andre innbyggere i en kommune.

Seksjonssjef Knut Henrik Berntsen i region- og mottaksavdelingen i UDI vil overfor TV 2 ikke kritisere helsemyndighetene, men karakteriserer situasjonen i Vinstra som krevende og opplyser at UDI går igjennom alle rutiner og ber om faglige råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Han tror imidlertid at en smitteveileder kunne ha spart en del arbeid og bidratt til mer treffsikre tiltak.