FHI: Utenlandsfødte tester oftere positivt for covid-19

Høyere andel smittetilfeller og flere sykehusinnleggelser blant utenlandsfødte, i følge FHI.
Foto: Pixabay
Utenlandsfødte personer bosatt i Norge, tester seg i samme grad som etnisk norske, men tester oftere positivt, ifølge en FHI-rapport.

Særlig gjelder det personer født i Somalia, Pakistan, Irak, Afghanistan, Tyrkia, Eritrea og Iran, ifølge Folkehelseinstituttet.

Disse gruppene har en høyere andel smittetilfeller og sykehusinnleggelser.

– Heldigvis er det fortsatt ganske få i Norge som har dødd eller har hatt behov for respiratorbehandling. Med så små tall er det begrenset hvor mye vi kan si om forskjeller mellom ulike grupper. Likevel er det bekymringsfullt at personer som er født i land i Afrika eller Asia ligger så høyt på statistikken for respiratorbehandling og dødelighet, sier avdelingsdirektør Thor Indseth ved Folkehelseinstituttet.

Utenlandsfødte og etnisk norske nordmenn tester seg stort sett i samme grad. Utenlandsfødte tester imidlertid altså oftere positivt.

– Derfor skulle vi gjerne sett at enda flere tester seg i disse gruppene, sier Indseth.