– Det siste året ser sympatien med Trump og den økende mistroen mot mainstream-media ut til å ha ført Rustad og Document.no over i rene konspirasjonsteorier, i takt med at disse har blitt stadig tydeligere i landskapet rundt Trump.
Foto: Whitehouse.gov
Document.nos vei ut i konspirasjonsland tjener som en advarsel om farene med å dyrke motstand mot det etablerte bare for sin egen skyld, skriver John Færseth i dette innlegget. 

For noen dager siden hevdet det nasjonalkonservative nettstedet Document.no at amerikanske spesialstyrker skulle ha angrepet et serversenter ved Frankfurt i Tyskland som del av en storstilt operasjon for å stjele det amerikanske presidentvalget. Fem personer skulle ha blitt drept i raidet, som fant sted i samarbeid med Russland, Kina og Iran. Document.no hevdet også at tidligere president Barack Obama var tungt involvert i det hele.

«Terror-babyer»

Påstanden har sirkulert i sosiale medier i noen dager, og ser ut til å stamme fra den republikanske kongressrepresentanten Louie Gohmert. For en utenforstående kan Gohmert virke som en «case study» for hvordan det republikanske partiet har utviklet seg siden Tea Party-bevegelsen i 2009-10:
Gohmert har vært en støttespiller for «birther»-konspirasjonen om at Barack Obama ikke var født i USA og dermed ikke kvalifisert til å være president. Og i 2010 lanserte han sin egen konspirasjonsteori om såkalte «terror-babyer»: Gravide kvinner fra Midtøsten som reiste til USA for å føde der, slik at barna fikk rett på amerikansk statsborgerskap, for så å ta dem med seg tilbake til Midtøsten for å indoktrineres og trenes opp til fremtidige terrorister.

Pizzagate

Document.no og redaktør Hans Rustad, har dog ikke reagert på Gohmert med nevneverdig undring, og stiller seg tilsynelatende bak påstanden om det påståtte «raidet» mot serversenteret som ifølge Gohmert skal ha tilhørt det spanske firmaet Scytl. Scytl har forøvrig benektet både å ha kontorer eller servere i Frankfurt, eller ha levert elektroniske stemmemaskiner til det amerikanske presidentvalget. 

Document.nos kilde er ikke Louie Gohmert men Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, den samme som måtte trekke seg under tre uker etter at han hadde begynt i jobben da det kom fram at han hadde løyet for FBI om hemmelige telefonsamtaler med den russiske ambassadøren, noe han senere tilsto. 

Flynn var også med på å spre konspirasjonsteorien om «Pizzagate», det vil si påstandene om at det demokratiske partiet var involvert i en pedofiliring basert rundt en pizzarestaurant i Washington, DC. Flynn kom med påstandene om raidet i Frankfurt i et intervju med den kristne nett-tv-kanalen Worldview Weekend Broadcast, som i det siste ser ut til å ha spesialisert seg på konspirasjonsteorier om det amerikanske valget.

Document.no – gradvis endring i konspiratorisk retning

«Skal du forstå USA så må du støtte og lese Document.no» Slik lyder overskriften på en annonse Document.no for tiden kjører. Michael Flynn er en av flere kontroversielle Trump-medarbeidere som Document.no har stilt seg bak den senere tiden, og omtalt som ofre for en sammensvergelse som inkluderer FBI, Google, Amazon, deler av media og endog ansatte i Det hvite hus. Planen – som ble lagt før Trump overtok som president – skal ha vært å ødelegge for Trump ved å gå etter medarbeiderne hans, og tidligere president Barack Obama kan ifølge Rustad ha spilt en viktig rolle. I tillegg skal stemmemaskinen Dominion – som skal ha blitt utviklet i samarbeid med Chavez-regimet i Venezuela – ha blitt brukt til å stjele valget, muligens i samarbeid med Antifa og milliardæren og filantropen George Soros.

Så hva i alle dager er det som har skjedd med Document.no? For det har ikke alltid vært slik: Mens nettstedet alltid har vært innvandrings- og islamkritisk og i perioder har sluppet til temmelig ytterliggående skribenter, styrte det lenge unna de verste konspirasjonsteoriene. Da ryktene om at den daværende presidentkandidaten Obama skulle være muslim eller født i Kenya først begynte å gå i 2007, tok Rustad og Document.no klart avstand fra dem, eller omtalte dem som marginale fenomener som ble unødvendig blåst opp av NRK og andre.

Så hva i alle dager er det som har skjedd med Document.no? 

Alt i 2011 begynte pipa forsiktig å få en annen lyd, selv om man ikke gikk så langt som å stille seg bak ryktene. «Det er opplagt Obamas svakeste punkt, hvis det kan reises tvil om han er født i USA kan det få politisk betydning. Da har han lurt velgerne. Bare en begrunnet tvil kan bli en stor belastning i valgkampen», skrev Hans Rustad i en kommentar i april 2011.

Det var også på denne tiden at muligheten for en president Trump først ble luftet, til forsiktig applaus fra Hans Rustad som mente at når amerikanerne tidligere hadde valgt skuespilleren Ronald Reagan kunne de vel også velge en suksessfull entrepenør og «doer» som ville sette Amerika først. 

Utover 2010-tallet ble nettstedet mer og mer kritisk til Obama, ikke minst når det gjaldt Midtøsten-politikken hans. Og fra tidlig av var man positive til Trump, selv om man kritiserte ham for uvitenhet når det kom til verden utenfor USA. Ikke minst var nettstedet opptatt av hvordan internasjonale og norske medier tilsynelatende var ute etter å sverte Trump og velgerne hans.

Og det siste året altså sympatien med Trump og den økende mistroen mot mainstream-media ut til å ha ført Rustad og Document.no over i rene konspirasjonsteorier, i takt med at disse har blitt stadig tydeligere i landskapet rundt Trump. Nettstedet har både stilt seg bak Qanon, et forestillingskompleks rundt den påståtte «varsleren» «Q» som har kommet med en jevn strøm av kryptiske meldinger på nettstedene 4chan og Endchan, og hevdet at koronaviruset er skapt i kinesiske laboratorier for å ramme Vesten. Joe Biden er dement, og media er med på å skjule det. Selv EU og Norge er i følge Document.no i ferd med å bli overtatt av lignende dypstater som den som stoppet Trump og som nå er i ferd med å ta tilbake kontrollen i USA. 

Bindes til stadig mer ytterliggående bilde

I takt med at Fox News og kommentatorer som Tucker Carlson har begynt å forlate Trump, har Document.no begynt å vende seg til mer ytterliggående kilder som Worldview Weekend Broadcast og The Epoch Times, en avis tilknyttet den kinesiske Falun Gong-bevegelsen som tidlig omfavnet Trump som en alliert mot Kina og som både har promotert Qanon og påstander om valgfusk.

Resultatet er at Document.no i dag er mer ytterliggående enn rivalen Resett som de tidligere har kritisert for «hensynsløs» journalistikk, i hvert fall når det gjelder å ukritisk videreformidle konspirasjonsteorier fra amerikansk høyreside. Nylig kritiserte Hans Rustad Resett-redaktøren Helge Lurås for å avvise påstandene om valgfusk i USA og oppfordre «sin» høyreside til å akseptere at Trump tapte i et demokratisk valg.

Mye tyder på at konspirasjonsteorier oppfører seg litt som porno gjorde ifølge enkelte 1980-tallsfeminister: Den som først har begynt å leke med dem, trenger raskt stadig sterkere og mer ekstreme stimuli. Og kanskje kan Document.nos vei ut i konspirasjonsland tjene som en advarsel om farene med å dyrke motstand mot det etablerte for sin egen skyld: Hvis man insisterer på å gå mot strømmen og på at mainstream tar feil, kan man ende opp med å binde seg fast til et stadig mer ytterliggående verdensbilde. Da er konspirasjonsteoriene nærliggende å gripe til. Og har man først gjort dette, er det tilsynelatende bare en vei – lenger og lenger ned i kaninhullet.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.