Hevder byggefirma brøt arbeidsmiljøloven

Hjelmløs: slik fant SV-representanten Alejandro Perez Torres en polsk byggarbeider på en norsk arbeidsplass.
Foto: Alejandro Perez Torres
Lokallagsleder i Kongsvinger SV, Alejandro Perez Torres, hevder at et anleggsfirma har latt utenlandske arbeidstagere jobbe uten nødvendig sikkerhetsutstyr. Byggherren mener på sin side at situasjonen oppsto grunnet en misforståelse.
0Shares

Hendelsen tilskriver seg for noen uker siden, da lokalpolitikeren gikk forbi Glommengata ved krysset med gamle Kongsvinger bru.

– Jeg så plutselig en anleggsarbeider som som så ut til å utsette seg for stor risiko ved å ikke bruke hjelm. Jeg ble helt sjokkert, forklarer han overfor utrop.no.

Senere på dagen gikk Torres tilbake til samme sted for å se om det var et tilfeldig og uheldig øyeblikk.

Utenlandske ansatte er vant til andre sikkerhetsforhold, var tonen fra anleggsleder Turid Strand (t.h) i Arnesen AS. Her sammen med byggeleder Andreas Fuglum.
Foto : Alejandro Perez Torres

– Jeg gikk først til en av arbeiderne for å forhøre meg om hvorfor han ikke brukte hjelm. Han smilte å henviste meg til byggeleder Andreas Fuglum, som var tilstede. Da jeg spurte Fuglum om dette unnskyldte han seg med at manglende bruk av hjelm var på grunn av språkbarrierene.

Han ba da om tillatelse til å spørre arbeiderne selv.

– Da jeg gjorde det beklaget de seg for å ikke har tatt på seg hjelmen og gikk deretter inn i en container for å hente hjelmene sine. Jeg kan ikke polsk, men de kunne kommunisere på norsk og engelsk.

– Utlendinger vant til andre forhold

Etterpå, da SVeren konfronterte anleggsleder Turid Strand fra Anleggsgarner Arnesen AS med saken, fikk jeg som forklaring at de utenlandske ansatte var vant til andre sikkerhetsforhold enn i Norge.

– Anleggslederen hadde hjelm på seg da jeg snakket med henne, men kunne likevel ikke gjøre rede for hvorfor flere av deres ansatte ikke følger de norske sikkerhetsbestemmelsene.

Ulovlig

Torres sier situasjonen er et tankekors med tanke på at antall døds- og arbeidsulykker blant utenlandske arbeidere øker, og at polakker er overrepresentert i denne statistikken.

– Jeg ser det som alvorlig og uansvarlig at man tillater ansatte å bryte sikkerhetsbestemmelsene. Dette er ulovlig og må stoppes. Ordfører og ansvarlig i kommunen må rydde opp i dette og sørge for at kommunen kjøper tjenester og anlegg fra aktører som følger gjeldene lover og betemmelser.

Uheldig beslutning

Fagleder kommunalteknikk i Kongsvinger kommune, Andreas Fuglum, hevder bakgrunnen for manglende hjelmbruk kom etter avklaring mellom han og entreprenør at det var greit å ikke bruke hjelm i forbindelse med armeringsarbeidene og forskalingsarbeidene.

– Her er det ikke innslag av anleggsmaskiner eller mer.  Imidlertid ble det en del bevegelse for enkelte på anlegget mellom murarbeider og grøftearbeider slik at man glemte å ta på hjelm. Vi har innsett at dette var en uheldig beslutning og har endret dette til å gjelde hjelmbruk hele tiden, påpeker han over utrop.no.

Er det vanlig praksis at utenlandske arbeidere ikke følger samme sikkerhetsregler som norske, som Torres ser ut til å påpeke?

– Alle arbeidene i anlegget har hatt kurs om arbeid i veg som er et krav fra Statens vegvesen. Her er det ikke språkproblemer som er årsaken til manglende hjelmbruk, men avgjørelser som er tatt av byggherren, altså Kongsvinger kommune. Vi gjør ikke forskjell på utenlandske og norske medarbeidere når det gjelder å følge sikkerhetsreglene, avrunder han.