Utlendingsmyndighetene hevder Hasan-brødrenes saker ikke er like

Broren Abdel (19) har nå fått innvilget opphold i Norge, og dersom Mustafa sendes ut, blir Abdel igjen alene i Norge uten familie.
Foto: Privat
Mustafa Hasan må forlate Norge innen 18. januar, hans ett år eldre bror har fått opphold. Sakene deres er ikke identiske, ifølge norske utlendingsmyndigheter.

18 år gamle Mustafa Hasan var ett år da han og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake, og de fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet.

Broren Abdel (19) har nå fått innvilget opphold i Norge, og dersom Mustafa sendes ut, blir Abdel igjen alene i Norge uten familie, skriver Klassekampen.

I vedtaket til Abdel fra januar i fjor står det at tungtveiende innvandringsregulerende hensyn taler imot at han bør få opphold.

Men Utlendingsdirektoratet (UDI) mener sterke menneskelige hensyn veier tyngre, og at kombinasjonen av dette og Abdels tilknytning til Norge tilsier at han likevel innvilges opphold.

I saken til Mustafa Hasan kommer Utlendingsnemnda (UNE) altså til motsatt konklusjon.

– Det er vanskelig å se for seg noen likere saker. Det er to brødre fra samme familie som har vokst opp under de samme forholdene, sier advokaten til de to brødrene, Nicolai Skjerdal.

Avdelingsleder Terje Østraat i Une viser i en epost til Klassekampen til taushetsplikten som årsak til at han ikke kan kommentere saken til Hasans bror eller «vurdere disse sakene opp mot hverandre i mediene».