Høyre, Venstre og KrF går sammen med Frp mot gjengkriminalitet: – Dette blir en kruttsterk pakke

– Det er ingen tvil om at dette er et betydelig gjennomslag, sier Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen
Fremskrittspartiet har fått med seg regjeringspartiene på ni tiltak for å styrke kampen mot gjengkriminalitet og ungdomskriminalitet.

– Dette blir en kruttsterk pakke. Neste år blir et dårlig år for gjengene.

Det sier Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich til NTB.

Høyre, Venstre og KrF har nå forhandlet seg fram til enighet med Fremskrittspartiet om en pakke med ni tiltak som skal styrke innsatsen mot ungdoms- og gjengkriminalitet i Norge. Partiene legger også 60 millioner kroner på bordet til gjennomføringen.

Avtalen kommer som svar på et representantforslag som Frp fremmet i Stortinget i mai. Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen mener han har klart å få med seg de tre andre partiene på mye mer enn han kunne regnet med hvis Frp fortsatt satt i regjering.

– Det er ingen tvil om at dette er et betydelig gjennomslag, sier han.

Så langt ville ikke regjeringspartiene gå.

I enigheten som nå er på plass, går de fire borgerlige partiene i stedet inn for å «utrede» en endring som innebærer at det i særlige tilfeller åpnes for forhøyet straff for kriminelle gjengangere under 18 år.

Amundsen mener dette satt langt inne for regjeringspartiene. Men hos venstrepartiene kom han ingen vei.

– Nå får vi iallfall utredet det. Det er ikke noe å juble for. Men det er langt mer enn vi ville fått på den andre siden.

– Vi vet at det er noen som overhodet ikke responderer på ungdomsstraff. Det er forferdelig tragisk. Men det betyr faktisk også at vi må ta silkehanskene av, sier han.

Men det at tiltaket bare skal utredes, betyr også at siste ord ikke er sagt.

– Selv om punktene ser strenge ut, så har vi gitt oss selv en ekstraomgang. Vi kommer tilbake igjen, sier Geir Sigbjørn Toskedal, justispolitisk talsperson for KrF.

– Når man har forhandlinger med fire partier som har et litt ulikt syn på kriminalpolitikk og virkemidler, så ønsker KrF å være mer opptatt av hvordan man kan få disse ungdommene på rett kjøl. Men samtidig så innser vi også i KrF at det er utfordringer i noen få miljøer. Da må vi ha virkemidler som fungerer.

Samtidig framhever både KrF og Venstre hvor viktig forebyggende arbeid er i innsatsen.

– Vi må finne balansen mellom harde og myke tiltak for å redusere ungdomskriminaliteten. Det viktigste er arbeidet vi gjør på skolene og i nærmiljøene, sier Venstres justispolitiske talsperson Solveig Schytz.

– Men vi må også gi politiet gode verktøy på toppen av det.

– Alle politifolk jeg har pratet med, syns det er en dårlig idé, sier hun.

Heller ikke Frölich er overbevist.

– Vi har faktisk et gjengpoliti i dag. Det er politiet. De har organisasjonen til å kunne håndtere dette. Det de trenger, er ressursene og hjemlene til det, sier han.

Amundsen, derimot, syns gjengpoliti er en interessant idé. Han holder døra åpen for å gå sammen med Senterpartiet når denne saken skal avgjøres på nyåret.

– Vi søker samarbeid der det gir mest mulig gjennomslag for Frps politikk.