FHI:

Innvandrere fra Afrika og Asia dør oftere av Covid

Illustrasjonsfoto.
Foto: Pixaby
Legen Patji Alnæs-Katjavivi mener dette er noe vi må snakke om og tilpasse oss.

I følge en FHI-rapport er utenlandsfødte mer utsatt for Covid-19 enn etnisk norske. 

Rapporten viser også at at det er høyere dødelighet blant personer som er født i land i Afrika og Asia.

Avdelingsdirektør Thor Indseth ved Folkehelseinstituttet mener det er bekymringsfullt at denne gruppen ligger så høyt på statistikken for respiratorbehandling og dødelighet.

– Burde påvirke vaksinestrategien

Lege og ph.d.-stipendiat ved Oslo universitetssykehus, Patji Alnæs-Katjavivi, mener denne informasjonen er for viktig til å ikke ta i betraktning når man skal fordele vaksinen til befolkningen.

– Fra et rent økonomisk perspektiv, er det ikke mer effektivt å vaksinere først de med høyest risiko for å trenge sykehusbehandling for å leve?

Han påpeker at helseministeren allerede har tilbudt prioritert vaksinasjon for personer med høyere fettprosent, ettersom de er mer utsatt.

– De tenker allerede i disse baner, så burde vi ikke snakke om det når det kommer til innvandrere også?, spør Alnæs-Katjavivi.

– Vi burde finne de underliggende faktorene og vaksinere disse først. Det kan ofte forklares ut i fra sosioøkonomi, yrkeseksponering og bosted. Å undersøke dette ville vært til gode for hele felleskapet, understreker han.