Holdt filmfestival om flerkulturelle funksjonshemmede

Underholdning med Dissimilis
Foto: Lukasz Sek
Fredag fant Handy Filmfestival sted i Oslo. Filmfestivalens tema var funksjonshemmede med innvandrerbakgrunn.
0Shares

Festivalen innholdt filmvisning, foredrag, dans og paneldebatt. Handy er et opplysnings- og holdningsskapende filmfestival som er for både lærer- og helsefagfolk og foreldre til barn som har spesielle behov.

Festivalens formål er å skape et møteplass for barn med spesielle behov og deres foreldre, og hvor foreldre uansett bakgrunn, og fagfolk møter hverandre for å utveksle erfaringer.

Vedlagt ligger noen bilder fra festivalen. 

Det ble arrangert en paneldebatt for å belyse problemstillingen.
Foto : Lukasz Sek

Rundt 50 mennesker deltok på filmfestivalen.
Foto : Lukasz Sek