FN nedgraderer Norge fra A til B-status

 
Foto: Skjermdump/GoogleMaps
Norge er ikke flink nok til å ivareta menneskerettighetsvernet når det gjelder minoritetsgrupper, flyktninger og asylsøkere, barnevernsbarn, fengselsinnsatte og andre. Derfor skal FN degradere Norges status fra A til B.
0Shares

Forrige uke ble det i Genève besluttet at Høykommisæren for menneskerettigheter (bildet) vil nedgradere Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, melder Morgenbladet.

Nedgraderingen er ennå ikke gjennomført. Det formelle vedtaket må gjøres av en egen FN-komité, men ifølge direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Nils Butenschøn, hersker det ingen tvil om at dette skjer.

Så snart dette vedtaket fattes mister Norge sin A-status, og rykker ned til B-status, en degradering som får konsekvenser for norsk innflytelse.

En B-status setter Norge på samme formelle nivå som land som Tsjad, Bulgaria og Tadsjikistan.

På nivå med Tadsjikistan

– Først og fremst at vi ikke har talerett overfor FNs ulike overvåkingsorganer. Da FNs menneskerettighetsråd ble dannet i 2006, fikk de A-akkrediterte nasjonale institusjonene formell talerett, noe de også har i enkelte konvensjonsorganer. Med B-status har vi ikke lenger stemmerett i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss eller få tillitsverv. Nå får vi jevnt over en lavere status og ikke lenger et fullverdig medlemskap. Dette blir jo lagt merke til, og er det mest pinlige, sett fra et norsk synspunkt, forteller Butenschøn til Morgenbladet.

En B-status setter Norge på samme formelle nivå som land som Tsjad, Bulgaria og Tadsjikistan.

Butenschøn mener det er et paradoks at Norge profilerer seg som en forkjemper for menneskerettigheter, og ikke selv greier å få på plass en fullt akkreditert nasjonal institusjon.