FHI:

– Alle skal få vaksinen, også de papirløse

Ifølge smittevernloven har alle som oppholder seg i Norge rett på gratis smittevernhjelp mot allmennfarlige, smittefarlige sykdommer.
Foto: Flickr.com
Korona-vaksinen skal også gis til de som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse, melder Folkehelseinstituttet i en mail til Utrop. Linnea Näsholm, virksomhetsleder ved Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo, lurer på hvordan dette skal gjennomføres i praksis.
Linnea Näsholm.
Foto : Eva Alnes Holte

– Papirløse har ikke rett på fastlege. Hvem skal de henvende seg til og hvordan skal dette følges opp? spør hun.

Flere papirløse i risikogruppen

Helsesenteret for papirløse migranter drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Det  tilbyr gratis helsehjelp til såkalte papirløse – personer som ikke har lovlig opphold i Norge og derfor ikke kan få hjelp av det vanlige norske helsevesenet.

Helsesenteret i Oslo behandler rundt 800 pasienter i året. Näsholm forteller at flere av pasientene er i risikogruppen for korona.

– Noen er eldre, flere har diabetes og hjerte- og karsykdommer, sier hun. Hun mener de papirløse bør være en prioritert gruppe:

Mangler alt

– Mange papirløse mangler et sted å bo, de er fattige og de mangler både sosiale rettigheter og helserettigheter, sier hun.

Folkehelseinstituttet ved overlege Preben Aavitsland viser til smittevernlovens paragraf 6. 

Der står det at det skal gis gratis smittevernhjelp til alle som oppholder seg i Norge. Alle har rett på behandling hvis de har en allmennfarlig, smittsom sykdom. Alle skal få vaksinasjon dersom de står i fare for å bli smittet av en allmennfarlig smittsom sykdom.