Svake norskferdigheter gir overvekt

Fedme gir diabetes, og særlig er det innvandrere fra det indiske subkontinent som er utsatt, avslører nye analyser fra forskere ved Universitetet i Oslo.
Foto: flickr.com
Forskere mener det er en sammenheng mellom språkferdigheter og overvekt hos innvandrere.
0Shares

I en studie som skal publiseres i januar mener norske forskere å se en sammenheng mellom dårlige språkkunnskaper og høyere kroppsmasseindeks, skriver forskning.no.

Rapporten omfatter innvandrere fra Iran, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam og Tyrkia. Sammenhengen mellom dårlige språkkunnskaper og høyere kroppsmasseindeks (KMI) gjelder særlig kvinner fra Tyrkia og Pakistan, viser resultatene.

– Vi ser en tydelig sammenheng mellom KMI og hvor flinke innvandrere fra disse landene er i norsk. Blant andelen som rapporterer svake norskkunnskaper, er det flere overvektige, sier professor Tor Iversen på Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

Varierer fra land til land

76 prosent av de tyrkiske kvinnene er overvektige, mens 47 prosent er fete (KMI > 30). For de pakistanske kvinnene er andelen henholdsvis 82 og 35. Kontrasten til de vietnamesiske kvinnene er stor. Her er bare 4 prosent i kategorien er fete, mens for de iranske er andelen 11.

På språksiden er 31 prosent av pakistanske kvinner kategorisert som ”gode” eller ”veldig gode” i norsk, mens 55 prosent av de iranske kvinnene har disse to øverste nivåene inne.

Samfunnsdeltakelse= bedre helse

Mens internasjonale undersøkelser har vist at tiden man oppholder seg i landet har betydning for KMI-utviklingen, ser forskerne bak den norske studien ingen slik sammenheng.

– Hvor lenge de har bodd i Norge er altså ikke avgjørende, det som spiller en vesentlig rolle for vektutviklingen er derimot hvor godt de snakker norsk. Funnet er temmelig robust, selv om det ikke er grunnlag for sterke årsakskonklusjoner.

– Likevel er funnet en tydelig indikasjon på at deltakelse i samfunnet, og med tiden et bedre språk, kan gi positive helseeffekter, sier Iversen til forskning.no.