Får ikke personnummer

Til tross for at Sahra Adam har fått oppholds- og arbeidstillatelse, vil ikke de samme myndighetene gi henne et personnummer
Man skulle tro at det var en selvfølge at når en person får oppholds- og arbeidstillatelse, så får de også personnummer. Men sånn er det ikke for 25 år gamle Sahra Adam.
0Shares

25 år gamle Sahra Adam har oppholdstillatelse, studieplass og ekstrajobb, men får ikke lønn og bolig. For myndighetene vil ikke gi henne et personnummer, skriver NRK. Adam har måttet sette sitt eget og hennes tre år gamle datters liv på vent. Hun har nå bodd på et asylmottak i snart 10 år og datteren er født og oppvokst på Ormseter. Ettersom faren er norsk er datteren norsk statsborger.

Har utdanning og jobb
25-åringen fikk oppholdstillatelse i 2011, da UNE overprøvde UDIs vedtak og ga henne midlertidig oppholdstillatelse på bakgrunn av familiegjenforening med sin datter, kan NRK informere om. Til sommeren er hun ferdig utdannet helsefagarbeider ved Storhamar videregående skole og ved siden av skole jobber hun i Parkgården sykehjem.

Men uten personnummer får hun ikke opprette en bankkonto, få utbetalt lønn for ekstrajobben sin i Hamar Kommune eller flytte til egen bolig. I tillegg får hun ikke barnetrygd eller andre velferdsgoder via NAV som hun har rett til.

Byråkratisk rot
Årsaken til at mor Adam ikke har fått et personnummer av myndighetene ennå er byråkratisk rot. Og dette til tross for at de samme myndighetene allerede har gitt henne både oppholds- og arbeidstillatelse. Men Skatteetaten nekter å gi Adam personnummer fordi hun ikke har noe reisebevis eller pass. Samtidig nekter UDI å gi henne pass fordi det fortsatt er tvil om identiteten hennes.

– Men samtidig har hun fått oppholdstillatelse til tross for at det er tvil om identiteten hennes. Og nå er saken til ankebehandling i UNE, den samme etaten som ga henne oppholdstillatelse, forteller Einar Hugo, venn av Adam, oppgitt til NRK. 

Legger lønna hennes på vent
Hugo er ikke den eneste som er oppgitt. Sjefen til Adam i Parkgården i Hamar kommune, soneleder Jane Hagen, er også oppgitt. Hun forteller at de trenger Adam i ekstravaktene hun tar på kveldstid og i helger. Til tross for at de er veldig fornøyde med hennes innsats får de ikke utbetalt lønna hun har rett på. Hagen forteller at inntil Adam får et personnummer legger de lønna hennes på vent og sparer den opp. Sjefen til 25-åringen anslår at Adam har til sammen rundt to månedslønner til gode.

– Det er forkastelig. Hun er en ressurs for oss. Også skal hun måtte vente og vente på å få lønn for en jobb hun gjør like godt som noen annen. Hun må jo få lønn fra dag en, mener jeg, uttaler Hagen til NRK.

Til tross for at Adam vil så gjerne komme seg ut av asylmottaket og starte livet sitt i Norge med sin datter må hun vente tålmodig. Inntil videre må Adam og datteren klare seg med drøye 5000 kroner i måneden, hvor halvparten går til å betale datterens barnehageplass.