– Psykisk helse i minoritetsbefolkningen er underkommunisert

Både kjente og nye ansikter fra minoritetsmiljøene er med som ambassadører for de språkene informasjonen er oversatt til. 
Foto: Avenew
Det sier Umar Ashraf, styreleder i Mental Helse Oslo. Denne uken lanserer lokallaget han leder en nettportal med informasjon på flere språk og om lavterskeltilbud innen psykisk helsehjelp.
238Shares

Nettsiden www.spormer.no tilbyr informasjon på 13 språk, og lokallaget er nå i gang med å styrke innholdet og markedsføre portalen.

Under fjorårets slagord for verdensdagen for psykisk helse, lanserer Mental Helse Oslo denne uken en nettportal med informasjon om lavterskeltilbud innen psykisk helsehjelp. Nettportalen er utformet som en kampanje, som oppfordrer minoriteter til å spørre sine venner, familie og bekjente oftere og mer om hvordan det går.

– Det skal ikke mye til, et enkelt spørsmål kan bety så mye for å få praten i gang, og for å forsikre oss om at alt er som det skal med våre nære og kjære. Det er kun ved å snakke åpent om psykisk helse at vi fjerner tabuene om dette, sier Ashraf. 

Med på laget har han både kjente og nye ansikter fra minoritetsmiljøene som ambassadører for de språkene informasjonen er oversatt til. 

– Vi har vært heldige, da alle vi spurte var med uten å nøle. Jeg tror mange med minoritetsbakgrunn har lenge ventet på likeverdig informasjon som dette, som inkluderer flere språkgrupper og nordmenn med annen bakgrunn, sier han.

Prosjektet har mottatt støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tilskuddsordning som er opprettet for koronatiltak rettet mot innvandrerbefolkningen.

– Dette er et spesielt viktig prosjekt med tanke på den annerledestiden vi nå er i. Mange mennesker er isolert, ensomme, og har ingen å snakke med. Initiativet fyller et behov som vi ikke har klart å møte ennå. Selv om en kan ønske seg enda flere mangfoldsprosjekter som retter seg mot minoritetsbefolkningen, er dette et skritt i riktig retning, sier Ashraf.

Han får støtte og ros fra Jill Arild, landsleder i Mental Helse.

– Jeg er utrolig stolt av det frivilligheten og våre lokallag får til. I denne omgang viser lokallaget i Oslo vei. Det finnes dessverre altfor få psykisk helsetilbud for minoritetsspråklige. Derfor er kampanjer som dette viktige, som oppfordrer til å hjelpe hverandre med det hverdagslige, og informerer om hvor det er hjelp å få hvis dette trengs, sier Arild.