Regjeringen lanserer tiltak mot konspirasjonsteorier om antisemittisme

Det skal også etableres et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet som skal være til støtte til politidistriktene.
Regjeringen lanserer flere tiltak mot antisemittisme og fiendtlige holdninger i befolkningen. Blant annet skal internett og sosiale medier følges nøyere.

– I enkelte miljøer ser vi at flere uttrykker seg mer hatefullt enn tidligere. Derfor foreslår vi å monitorere antisemittisme på internett og i sosiale medier. Dette vil gi oss viktig kunnskap for å vurdere omfanget av disse holdningene, sier digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland som også er ansvarlig statsråd for minoritetene.

Bakgrunnen er at jøder i Norge fortsatt opplever fiendtlige holdninger, både i hverdagen og på internett.

Det skal også etableres et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet som skal være til støtte til politidistriktene. Det skal satses mer på skolene med informasjon og skoleturer for ungdommer. I tillegg skal det gjennomføres holdningsundersøkelser hvert femte år samt forskning.

Regjeringen støtter også videre Det Mosaiske Trossamfunds informasjonstiltak, de jødiske museene og kulturfestivalen i Trondheim. Handlingsplanen med de tolv punktene er en oppfølging av regjeringens tidligere handlingsplan og skal gå fram til 2023.

Fra Norge ble 773 norske jøder deportert under krigsårene. Bare 35 av dem overlevde. Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) arrangerer markeringen. Statsminister Erna Solberg holder regjeringens hovedtale.

Fakta om regjeringens tiltak mot antisemittisme’

* I skolen fortsettes prosjekter mot rasisme og antisemittisme, det gis tilskudd til skoleturer og kursing for lærer.

* I skolen fortsettes prosjekter mot rasisme og antisemittisme, det gis tilskudd til skoleturer og kursing for lærer.

* Et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet for politiet.

* Gjennomføre holdningsundersøkelser hvert femte år.

* Antisemittisme på internett skal følges. I enkelte miljøer er det flere som uttrykker seg hatefullt.

* Videre støtte til de jødiske museene og til jødisk kulturfestival i Trondheim.

* Informasjonstiltak i regi av Det Mosaiske Trossamfund.

* Forskning, evaluering av innsatsen og internasjonalt engasjement.

* Flere av departementene er trukket inn i planen mot antisemittisme fra 2021 til 2023. Den viderefører regjeringens tidligere plan som ble lansert i 2016.

(Kilde: Regjeringen.no )