(U)trygghet for tamiler

Familien Piratheepan sitter i kirkeasyl i Namsos, usikker på hva framtiden vil bringe dem.
Foto: Bjørn Tore Ness
I Namsos sitter en tamilsk familie i kirkeasyl, i frykt for å bli sendt tilbake til Sri Lanka. Utledningsmyndighetene mener det er trygt, men det er ikke alle enige i.

 

– UDI beskriver i vedtakspapirene at hun må regnet med å bli arrestert i forbindelse med identitets- og sikkerhetskontroller. En ting er av hva en enslig kvinne kan leve med. En annen ting er hva det gjør med barna om mor blir arrestert og blir borte i flere dager, sier Endre Stene.

Han er talsperson og leder i støttegruppen for den lille tamilske familien på tre som nå sitter i kirkeasyl på andre året. Sivalatha Piratheepan kom med sine to barn på elleve og seks år til Norge på jakt etter trygghet for over tre år siden.

– Sivalatha Piratheepan var gift med en LTTE-soldat som ble drept under den væpnede konflikten der. Etter hans død ble de utsatt for trusler som gjorde at hun og barna hennes flyktet. Norske myndigheter vil sende henne tilbake til landet, men ikke til byen Jaffna som hun kommer fra, for der er det for farlig. De vil sende henne til Colombo (350 km unna red.anm.)., der hun ikke har noen familie, slekt eller kontakter, forklarer han.

Om det eneste spørsmålet er om det er trygt å returnere eller ikke, burde man innvilge opphold på stedet.

Uenighet

Familien Piratheepan sitter i kirkeasyl i Namsos, usikker på hva framtiden vil bringe dem.
Foto : Bjørn Tore Ness

Det hersker stor uenighet om hvorvidt det er farlig å returnere tamiler til Sri Lanka i det hele tatt. Organisasjonene Freedom From Torture og Human Rights Watch har blant annet rapportert at tamiler blir trakassert og torturert. Det har ført til at britiske domstoler har stoppet flere tilbakesendelser fra Storbritannia.

– Det har kommet en del rapporter som forteller om overgrep og tortur mot returnerte fra Storbritannia. De opplysningene la vi også til grunn i begjæring om å ta saken opp på nytt.

En omgjøringsbegjæring har blitt sendt til UNE, men hvilken konklusjon de vil falle på, er meget usikkert. Landinfo, et statlig organ som undersøker forhold i andre land, har konkludert med at det vil være trygt å sende familien tilbake, forklarer Stene.

– Landinfo sendte to personer ned til Sri Lanka for å undersøke forholdene der. De var der i 14 dager, og da de kom tilbake, mente de at det var trygt der. De tok ikke hensyn til andre rapporter fra området. Hvis ikke saken fører fram, så vurderer vi å ta saken inn for retten, men da må vi høre med Advokatforeningen om fri rettshjelp, for vi har ikke resursene til å ta en sak for domstolen.

Fra dag til dag
Det er uvisst hva som vil skje med den lille familien. Barna til Piratheepan går på skole og har integrert seg godt, men situasjonen er høyst uavklart. Stene tror at prestisje er det som styrer avgjørelsene til utlendingsmyndighetene.

– Jeg har inntrykk av at norske utlendingsmyndigheter har vanskelig for å se den faktiske situasjonen i Sri Lanka, rett og slett fordi Norge har vært så involvert i konflikten og det er vanskelig å innrømme hvor ille ting er på grunn av prestisje.

Tilbakeviser
Informasjonssjef i UNE, Bjørn Lyster, tilbakeviser all kritikk mot seg fra Endre Stene. I en epost forklarer han at deres beslutninger er basert på fakta og ikke prestisje.

– Jeg vil kategorisk tilbakevise at UNE lar det gå prestisje i sakene våre, heller ikke i denne. Våre beslutningstakere fatter vedtak ut fra hva de saklig sett mener er riktig ut fra regler, landinformasjon og omstendighetene i hver enkelt sak. Og de er ikke tilbakeholdne med å endre tidligere avslag når de mener det er riktig. For eksempel i 2012 tok UNE 685 omgjøringsanmodninger til følge.

– Burde man være mer varsom med usikkerheten som hersker i denne saken?

– UNE har behandlet saken flere ganger, senest i juni 2012. Vurderingen var da som tidligere at det ikke var farlig for dem å returnere, og at retur heller ikke var utilrådelig av andre grunner.

– Hvordan ser dere på saken per dags dato?

– Nå har de sendt inn en omgjøringsanmodning som kom til UNE 10. januar, det vil si for bare en uke siden. Hvordan UNE ser på saken ut fra dagens situasjon og eventuelt nye argumenterer, vil framgå når omgjøringsanmodningen blir besvart.

Viten
Rådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere, Solvei Skogstad, har et annet syn på situasjonen i Sri Lanka. Rapportene NOAS har, gir et annet bilde en den utlendingsmyndigheten viser.

– Vi har rapporter på at personer har blitt anholdt og torturert i Sri Lanka, og menneskerettighetsaktivister som vi er i kontakt med, forteller at dette er utbredt. Dette vet vi har blitt registrert i Norge. I en klagesak som ble behandlet av retten, fikk person med LTTE-tilknytning medhold i at han ikke skulle kastes ut, forteller Skogstad.

Hun forteller at hun ikke kjenner til om dommen er rettskraftig, ei heller hvordan dommen eventuelt kan bli anvendt i familien Piratheepans tilfelle.

– Dommen tyder på at det er en større usikkerhet knyttet til tilbakesending av personer tilknyttet LTTE, men om samme usikkerhet gjelder personer med ektefeller i LTTE, vet jeg ikke.

Tvil
Skogstad forklarer at det er mange ulike vurderinger som må gjøres i en slik sak, og kilder som må vurderes, men at til syvende og sist burde tvilen komme asylsøkerne til gode.

– Jeg vil si at det er grunn til varsomhet i denne saken når det kommer rapporter fra forskjellige kilder som gir rom for tvil. Om det eneste spørsmålet er om det er trygt å returnere eller ikke, burde man innvilge opphold på stedet.