Folk som kjenner innvandrere er mest positive

Ny forskning viser at folk i innvandrertette byer som Oslo er mest innvandringspositive (Foto: Illustrasjon).
Foto: Marcus Ramberg
Folk som har kontakt med innvandrere, er klart mer positive til innvandring enn de som sjelden eller aldri har det.
1.5K+Shares

Forskere ved Institutt for samfunnsforskning funnet ut at oslofolk er mer positive til innvandrere enn folk i resten av Norge.

Mer enn halvparten av voksne som forskerne har spurt i Oslo sier at innvandring er bra for Norge. Utenfor Oslo sier 35 prosent det samme, melder ung.forskning.no.

Forskerne hevder skillet mellom de som er positive og de som er negative handler mest om hvor mye de ser og er sammen med innvandrere.

Undersøkelsene viser at holdningene til innvandrere blir stadig mer positive. Samtidig viser de også at voksne nordmenn og innvandrere er stadig mer sammen.