Økonomileder måtte være kristen

Rektor på Borgund Folkehøyskole mener at stillingsutlysningen etter ny økonomileder med krav om kristent livssyn ikke er noe problem. Han får medhold fra Likestillings- og diskrimineringsnemda.
Foto: www.google.com
Borgund folkehøgskole søkte etter ny økonomileder, men krevde at vedkommende måtte ha et kristent livssyn. Ifølge et nytt vedtak ble ingen lover brutt.

Borgund folkehøyskole ligger utenfor Ålesund og bygger på et evangelisk luthersk kristendomssyn. Da skolen søkte etter ny økonomileder i 2011, skrev de i stillingsbeskrivelsen at ”Den som ansettes må dele skolens kristne livssyn”. Dette ble møtt med reaksjoner fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, som førte til at saken havnet til behandling i Likestillings- og diskrimineringsnemda.

Til Aftenposten.no sier nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth at ombudet mente at de religiøse oppgavene ikke fremgikk av stillingsinstruksen, og ikke var en sentral del av stillingen. Videre argumenterte ombudet med at det er færre jobbmuligheter i distriktene, og at det dermed virker mer ekskluderende for jobbsøkere som ikke er kristne.

Religion som kompetanse
Rektor Sven Wågen Sæther ved Borgund folkehøyskole sier til Aftenposten.no at han mener de selv må få bestemme hvilken kompetanse de skal etterspørre, religion inkludert.

– En økonomileder innehar en sentral stilling i utvikling av skolens kristne formål, der man gjennom både personalansvar og ledelse skal fremme skolens kristne målsetting. Man må ha folk som har forståelse og kunnskap om evangelisering og bedehus-Norge. Religiøs tilhørighet er en direkte kompetanse for stillingen.

Ikke i strid med loven
Aftenposten.no kan informere om at nemda ga skolen medhold. De konkluderte med at stillingsutlysningen som folkehøyskolen sendte ut, ikke handlet i strid med diskrimineringsloven. I sitt vedtak skriver nemda at:

”…økonomileders rolle ved skolen er så sterkt knyttet til utøvelsen av en religiøs funksjon, både i den personlige omgang med enkeltelever, gjennom deltagelse i skolens forkynnelse og i utviklingen av skolens kristne identitet, at dette gir tilstrekkelig grunnlag for å stille krav om kristent livssyn, og ikke bare krav om lojalitet”.