Vil innføre skoleuniform

Også aktuelt i Norge? Lederen av Eidsvoll Innvandrerråd mener skoleuniformer vil føre til mindre klesspress og mobbing.
Foto: flickr.com
– Skoleuniformer vil hindre motepress og mobbing, mener lederen av Eidsvoll Innvandrerråd, Edward Dawes.
0Shares

– Innføring av skoleuniform er den største saken vi arbeider med for tida. Vi ønsker at elever skal stille i uniform ved grunnlovsjubileet 17. mai 2014, sier han til Eidsvoll og Ullensaker Blad.

Lederen av innvandrerrådet er overbevist om at skoleuniformer vil ha positiv effekt på en rekke felter.

– Uniformering vil være til god hjelp i arbeidet med integrering av innvandrere, og undersøkelser viser også at elevene som bruker uniform, gjør det bedre på skolen, påpeker han.

Var i Irland
Innvandrerrådet var i fjor i Irland for å studere integreringstiltak i samfunnet. Fire personer var med på turen som varte i fem dager. Hovedfokus var på hvordan skoleuniformeringen virker.

I går ble rapporten etter studieturen overlever til Eidsvolls ordfører Einar Madsen (Ap) og fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H). Likevel er reaksjonene blandede.

– Uniformering er en tradisjon i skolesystemet der borte, som vi ikke har, og jeg har motforestillinger, sier fylkesordføreren til avisen.

Eidsvoll-ordfører Einar Madsen uttrykker enda mer skepsis.

– Jeg går ut fra at innvandrerrådets rapport blir behandlet i utvalget for oppvekst og levekår, men jeg vil i hvert fall ikke trumfe igjennom et uniformsforsøk på bakgrunn av et eventuelt knapt, politisk flertall.