Frivillige forebygger tvangsekteskap

 2009 er det satt av ti millioner kroner til prosjekter som bidrar til forebygging av tvangsekteskap. 30 frivillige organisasjoner har søkt om støtte. Blant disse er Skeiv Verden.

Foto: Skeiv Verden

Regjeringen har laget en handlingsplan mot tvangsekteskap med 40 tiltak som skal forhindre at noen blir tvunget til å gifte seg i Norge.

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for fire av tiltakene. Et av dem er å øke støtten til frivillige organisasjoners holdningsskapende arbeid. I 2008 var det 21 organisasjoner som fikk støtte. Blant disse var Skeiv Verden og Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

– Det er en blanding av små og store prosjekter, fra å lage korte informasjonsfilmer til mer omfattende og sammensatte prosjekter, sier Skjoldvor Fjeldvær, assisterende direktør i IMDi og leder for IMDis arbeid mot tvangsektesskap.

Hensikten er å forebygge tvangsekteskap. Fjeldvær håper at tiltakene bidrar til å skape debatt og dialog om tvangsekteskap i minoritetsmiljøene.

– De kurdiske organisasjonene har vært veldig ivrige og tre kurdiske organisasjoner fikk støtte i fjor, sier hun. IMDi håper at også andre grupper har søkt om midler i år.

Også i 2009 er det satt av ti millioner kroner til prosjekter som bidrar til forebygging av tvangsekteskap. IMDi har mottatt over 30 søknader.

En del av dem er videreføringer av prosjekter fra i fjor. I tillegg er det noen nye prosjekter, sier Skjoldvær.

IMDi behandler søknadene nå.

Selvtillitskurs for jenter

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har arrangert «jentekonferanser» siden 2003. I fjor kombinerte de dette med informasjon om tvangsekteskap og holdt kurs for 220 jenter på Sentrum Scene i desember. Jentene kom fra niende klasse ved fire forskjellige ungdomsskoler. På kurset fikk de informasjon om tvangsekteskap og kursing i selvtillit.

Tilbakemeldingene var veldig positive, sier Ragnhild Bommen, prosektleder i SESAM-prosjektet ved NKS.

For homofile

Skeiv Verden mottok 1,1 millioner kroner i 2008. Etter et år med støtte fra IMDi har organisasjonen fått styrket den interne strukturen og satser nå på å opprette ordentlige medlemslister.

I løpet av fjoråret arrangerte «Skeiv Verden» flere temakvelder og sosiale arrangementer der homofile med minoritetsbakgrunn kunne møtes og utveksle erfaringer.

Dette er den største støtten organisasjonen noensinne har fått, sier prosjektleder for arbeidet mot tvangsekteskap, Magne Richardsen.

Vi har fått muligheten til å ansette folk i faste stillinger, og også styrke nettverket for homofile med minoritetsbakgrunn, sier han.

Nettverket har til nå vært basert på en anonym mailingliste fordi det er ekstra vanskelig for homofile med minoritetsbakgrunn å komme ut, forklarer Richardsen.

Problemet er spesielt alvorlig i kulturer med sterk intern kontroll, som for eksempel i mange pakistanske, kurdiske og somaliske miljøer.

Richardsen har opplevd at nettverket har ført til at flere har våget å komme ut som homofile.
– Veldig få tør stå fram, blant annet fordi det er liten aksept for det i familien og miljøet. Ved å arbeide for mer åpenhet om homofili blant minoritetene motvirker organisasjonen også tvangsekteskap, forklarer han. Han opplever at det er mange homofile med minoritetsbakgrunn som blir tvunget til å fortrenge sin legning og gå inn i heterofile ekteskap.

Richardsen legger vekt på at problematikken rundt homofili i minoritetsmiljøene ofte blir oversett, ikke bare i samfunnet generelt, men også av de forskjellige innvandrerorganisasjonene.

Vi prøvde å arrangere dialogmøter med regjeringen i fjor, men det var veldig vanskelig å få de forskjellige organisasjonene til å møte opp, sier han.

Han utfordrer innvandrerorganisasjoner til å ta fatt i problemet og gjøre dette så dagsaktuelt som rasismedebatten var på 80-tallet.

Nå må også heterofile innenfor organisasjonene ta ansvar og anerkjenne problemet, sier han. Richardsen understreker at han er veldig takknemlig for muligheten Skeiv Verden har fått til å organisere arbeidet sitt bedre.

Det eneste som er problematisk er at vi må søke på nytt hvert år, sier han.

Siden vi måtte bruke opp tilskuddet innen nyttår, har vi ingen penger før søknaden er ferdigbehandlet i slutten av februar, forklarer han.

Men dette er jo et kjent problem for frivillige organisasjoner, legger han til.