Oslo som språk-smeltedigel

Førsteamanuensis Ingunn Indrebø Ims hevder Oslo er en smeltedigel når det gjelder språk.
Foto: usn.no
Først og fremst kobler man vestkant- og et østkantdialekten til språkvariasjonen i hovedstaden, sier Ingunn Indrebø Ims, førsteamanuensis i norsk ved Universitetet i Sørøst-Norge.
3Shares

– Språket i den vestlige delen av byen har sin opprinnelse i den dannede dagligtale i Kristiania, i embetsverket og dansken, og det assosieres gjerne med riksmål, sier Ims til Akersposten.

Tradisjonell østkantdialekt, også kalt Oslo bymål eller Vika-mål (etter arbeiderbydelen Pipervika) har mange fellestrekk med dialektene i området rundt Oslo.

– Tidligere var den språklige todelingen i øst og vest mer markert, sier Ims. I dag er flere tradisjonelle språktrekk på vikende front, og mange osloborgere varierer også en del i måten de snakker på. Situasjonen vi er i og menneskene vi er sammen med, gjør at den språklige praksisen vår varierer med tid og sted.

Innvandring ga etnolekt

21. februar er det den internasjonale morsmålsdagen. Alle innflytterne skaper et mangfold av språk og dialekter i landets hovedstad. Om kebabnorsk sier hun:

– Det er en måte å snakke norsk på som har utviklet seg i flerkulturelle og flerspråklige ungdomsmiljø, særlig i byene og særlig i Oslo. Denne måten å snakke på kjennetegnes blant annet av innslag av lånord og slang fra nyere innvandrerspråk, sier Ims. Hun legger også til at selv om kebabnorsk er den betegnelsen folk flest kjenner og bruker, vil språkforskere gjerne bruke betegnelsen multietnolekt.