Behandles i Stortinget 8. mars:

Hvordan skal de papirløse få koronavaksinen?


Foto: flickr.com
Folkehelseinstituttet (FHI) er tydelige på at de papirløse migrantene har rett på koronavaksine. FHI sier imidlertid ingenting om hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Alle landets kommuner er ansvarlige for at alle som befinner seg i kommunene – også de papirløse – får vaksinen.

– Helsesentrene for papirløse migranter bør få tilgang til koronavaksinene slik at de har mulighet til å vaksinere sine pasienter i tråd med FHIs anbefalinger og prioritering av grupper, mener Helse- og omsorgskomiteen.

Ap, Sp og SV i helse- og omsorgskomitéen ber derfor Stortinget sørge for at helsesentrene for papirløse migranter i Bergen og Oslo får tilgang på koronavaksiner.

Dette er ett av flere forslag fra Helse- og omsorgskomiteen som skal til behandling i Stortinget 8. mars. 

– Tror ikke på flertall

Personer uten oppholdstillatelse i Norge har ikke rett på helsehjelp utover øyeblikkelig hjelp eller hjelp som ikke kan vente. 

SV har tidligere fremmet representantforslag om helsehjelp til alle i Norge. Det er dette forslaget som nå er gått videre til Helse- og omsorgskomiteen.

Nicholas Wilkinson  (SV) tror ikke forslaget om at helsesenterene skal få tilgang til koronavaksine vil få flertall i Stortinget: 

Nicholas Wilkinson.
Foto : Wikimedia Commons/sv.no

– SV trenger et av høyrepartiene for å få flertall. FrP er alltid imot mer helsehjelp til papirløse. Regjeringens partier, Høyre, Venstre og KrF, har valgt å ikke støtte forslaget i komiteen. De har vært tydelige på at de ikke vil støtte bedre helserettigheter for papirløse i komiteen så da har jeg ingen tro på at de endrer politikken til 8. mars, sier  han.

Helsesenteret i Oslo

– Vi holder åpent som vanlig. To dager drop-in og en for avtaler, sier Linnea Näsholm, virksomhetsleder i Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo.

Senteret har fått på plass en hurtigteststasjon av korona.

– Vi har også et smittesporingsteam til stede og et karantenehotell tilgjengelig dersom noen trenger isolasjon eller karantene.

Virksomhetslederen sier at det ikke er mange av deres pasienter som har fått påvist korona, men noen har det. En av disse ble innlagt på sykehus.

Vanskelig uten personnummer

Linnea Näsholm.
Foto : Eva Alnes Holte

Näsholm forteller at det er en del praktiske utfordringer forbundet med testingen og vaksineringen når pasientene ikke har personnummer.

– Noe skyldes manglende kunnskap hos dem som booker tester og vaksinering for pasientene. De forstår ikke at papirløse ikke kan bestille en test online og de vet ikke at de kan bruke hjelpenummer.

Bekymret

Näsholm er bekymret for de papirløse rundt omkring i landet hvor det ikke er helsesentre.

– Hvem skal de henvende seg til for å teste seg og bli vurdert for vaksine og hvordan skal de få henvisning og oppfølging når de ikke har fastlege? Det virker i dag som om det er problematisk å få registrert papirløse i vaksineregisteret. Dette må løses snarest. Alle har rett på vaksine ifølge dagens lovverk, sier hun.

– Må få fastlege

Tilgang til koronavaksine er ett av mange forslag på vegne av de papirløse som helse- og omsorgskomiteen vil fremme for Stortinget. Et annet er forslaget fra SV om at også de papirløse skal kunne gå til fastlege.

– Fastlegeordningen er inngangen til hele spesialisthelsetjenesten i Norge. SV mener at en av de viktigste forslagene er at alle, også papirløse, skal få tilgang til en fastlege. Uten en fastlege vil papirløse ikke få hjelpen de tjener. Jeg er svært skuffet over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke vil støtte dette forslaget, sier Nicholas Wilkinson.