Arbeidsløshet stopper tvangsekteskap

Minoritetsrådgivere er lokalisert på videregående skoler rundt i landet og bidrar med hjelp mot tvangsekteskap
Foto: Jason Hutchens/Wikimedia Commons
Jenter i fare for tvangsekteskap velger bevisst å stå uten jobb eller å tjene for lite for å unngå tvangsekteskap.
0Shares

UDI har de siste tre årene avslørt og stoppet 19 tvangsekteskap. I samme periode er det innvilget 1775 familieinnvandring fra seks land hvor tvangsekteskap er vanlig, skriver TV2.

– Det er helt klart mørketall i forhold til det vi klarer å avdekke. Det er ekstremt viktig at vi klarer å avdekke noen saker og sende et signal inn i miljøene om at dette ikke er noe akseptert måte å inngå ekteskap på, sier Snorre Sæther, områdesjef i UDI til TV2.

For å kunne hente en ny ektefelle utenfor EØS området, krever UDI blant annet at man har en årsinntekt på over 240 000 kroner. Mange av de jentene som står i fare for å bli tvangsgiftet er arbeidsløse eller oppfyller ikke UDI sitt inntektskrav.

Bevisst handling
For noen er dette en bevisst handling, ettersom de vet at UDI vil avslå søknaden om ekteskap.

– Vi ser i kontakt med disse miljøene at enkelte bruker regelverket aktivt hvor de nærmest saboterer et ekteskap ved å sørge for at de har for lav inntekt. Og på den måten redder seg ut av tvangsekteskap, forteller Sæther

Hun legger også til at dette kun er en midlertidig løsning.

– Personene kommer jo ikke ut av tvangssituasjonen, de redder seg midlertidig, inntil de da tjener nok. Og de vil da kunne risikere å være i en situasjon hvor de er utsatt for et vedvarende press over flere år fra familien. Så det er nødvendigvis ikke en god løsning, men det er i hvert fall en midlertidig løsning, sier Sæther til TV2.