Brochmanns mistillit til innvandrere

Nykommerne blir påvirkningsagenter i det nye Norge, er et av konklusjonene fra Grete Brochmann, leder for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
Foto: sv.uio.no
Ordene "diskriminering" og "inkludering" var fraværende i Brochmans oppsummering.

10. mai 2011 fremla regjeringsutnevnte Brochmann-utvalget sin rapport. Utrop avslører i denne utgaven en rekke svakheter i rapporten. 

Rapporten handler egentlig om velferdens påvirkning på innvandrere, og dreier seg om innvandrere med lav kompetanse. Forskere og samfunnsdebattanter, som Kristin Clemet i Civita, har kritisert rapporten fordi den sier lite om innvandrere med høy kompetanse. “Det er paradoksalt og litt feigt, synes vi, at en diskusjon om innstramninger i velferdsordningene for å styrke incentivene til arbeid først kommer i forbindelse med en diskusjon om innvandrere”, skrev hun i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Å knytte velferden til innvandring baserer seg på antakelsen om at innvandrere bruker mer av velferdsbudsjettet enn norskfødte. Også på et lengre sikt. Dette baserser seg på en grunnleggende mistillit til innvandrere. Og Brochmann lar være å avkrefte antakelsen. Dermed ble det skapt et inntrykk av at innvandrere er et tapsprosjekt for Norge. Det etterlater igjen et inntrykk av at vi kunne greid oss bedre uten innvandring. Men begge deler er feil.

Brochmann etterlot et inntrykk av at innvandrere er et tapsprosjekt for Norge.

Mennesker som har utenlandske navn har 25 prosent mindre sjanse for å bli innkalt til jobbintervju sammenliknet med “norske” navn, viser en Fafo-rapporten. Ordet “diskriminering” og “inkludering” var totalt fraværende i Brochmanns konklusjon av rapporten. 

Enkelte ganger later det til at Brochman bevisst har latt være å ta med viktige tall. I sammenlikningen mellom trygdeoverføringer til innvandrere og norskfødte har de utelatt alderspensjon. Mange innvandrere har ikke opparbeidet trygderettigheter, som f.esk alderspensjon. For å få full pensjon må man ha jobbet i 40 år, og derfor får innvandrere mindre enn norskfødte. 

Innvandreres bruk av velferdsordninger er lavere enn for norskfødte. Kun 4 % av velferdsbusjettet går til innvandrere mens det bor 13 % innvandrere i Norge. Dette lar Brochmann være å si noe om. Man skulle anta at et regjeringsoppnevt utvalgt la vekt på å få fram et helhetlig, balansert og nyansert bilde av velferdens påvirkning på innvandrere, men det ble ikke tilfellet.

Knut Røed i Frisch-senteret fant ut at visse grupper innvandrere blir uføre i større grad enn befolkningen generelt. Han ble valgt ut til å være medlem i utvalget av daværende statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap). Hun ble anklaget for å være innvandringsfiendtlig og ble sparket fra regjeringen. 

Spørsmålet om uførgrad også vil gjelde for flere grupper av innvandrere i framtiden basert på Røed sine tall ble aldri problematisert. Flere rapporter har dokumentert at innvandrere får de tyngste jobbene. Også i samme arbeidssted får innvandrere de tyngste pasientene, de tyngste oppgavene og de vanskeligste kundene. Det betyr at de uføre faktisk kan være uføre. Dette velger Brochmann å ikke legge vekt på. Røed gir inntrykk av at flere innvandrere bevist velger uføre for å snylte på seg trygd. Dette er dypt problematisk.

Dette er bare noe av kritikken til rapporten. Når politikere styrer hvem som skal sitte i regjeringsutvalg, og velger ut de som kommer til å styrke politikernes agenda, så burde det ringe noen bjeller hos opposisjonen.