Digital markering i Oslo på kvinnedagen

Årets kvinnedagmarkering ble gjennomført under digitale former grunnet pandemien.
Foto: Fanney Antonsdóttir
På grunn av korona ble årets internasjonale kvinnedag gjennomført digitalt i Oslo. Det ble strømmet direkte på YouTube fra en scene på Youngstorget.

Årets hovedparole var «Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!».

Temaer som blant annet vold mot kvinner, rasisme og retten til selvbestemt abort i Norge og Polen ble også tatt opp i appellene.

Daglig leder i Krisesentersekreteriatet, Idun Moe Hammersmark, holdt den andre appellen under markeringen, og snakket om vold mot kvinner i nære relasjoner i Norge.

– Behovet for krisesentre er stort. Det er ikke bedre i politi og rettsvesen. Over halvparten av anmeldelser om mishandling i nære relasjoner henlegges. Styrk voldskompetansen i utdanningsforløp og politi. Kvinner trenger rettssikkerhet, og et skikkelig løft, sa hun.

– Vi har i dag et lovverk som ikke definerer sex uten samtykke som voldtekt. Og istedenfor å styrke kvinnenes rettssikkerhet, skal Stortinget nå diskutere lovendringer som vil gjøre det vanskeligere for kvinner å få voldsoffererstatning og gratis rettshjelp. Det er helt bak mål. Styrk heller kvinnenes rettsvern, ba hun.

Hammersmark la til at det er regjeringens ansvar å sørge for å styrke bekjempelsen av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

– Det ansvaret må vi minne dem på, sa hun.

– 22. oktober 2020 ble det vedtatt at et av de få unntakene som ga rett til lovlig abort, er i strid med polsk konstitusjon. Man kan si at abort er offisielt forbudt i Polen, sa hun.

Hun sier at mange kvinner drar til Tyskland, Tsjekkia og Slovakia for å ta abort. I tillegg er det mange utenlandske organisasjoner som sender abortpiller i posten. Men for dem som ikke har nettverk, utdannelse eller penger er det vanskelig.

– Det sies «ikke bli gravid hvis du er fattig.» Angrepillen, som dere kan kjøpe på apotek her i Norge, er bare tilgjengelig på resept i Polen. Dette skjer midt i Europa i 2021.

– Jeg tenker på alle leger som mister retten til å utføre yrket sitt og blir straffet for å hjelpe kvinner med abort eller sterilisering, sa hun.

I Polen kan abortaktivister, leger og folk som kjøper abortpiller få fengselsstraff.

– Pandemien har vist oss hvordan kvinnedominerende yrker avskrives med smuler. Vi trodde pandemien var en helsekrise. Den har også vist seg å være en finanskrise og en sosial krise som rammer damer hardt, sa Westrum.

Hun påpekte også at lønnsgapet mellom kvinner og menn har økt gjennom pandemien. Det viser at damer arbeid nedvurderes, mener Westrum. Hun la spesielt vekt på deltidsstillingene i helsesektoren.

– Helsepersonell som arbeider deltid har tatt ansvar og latt være å gå på jobb for ikke å smitte andre. De har gått ned i lønn. Sju av ti i helsesektoren jobber deltid. Skal faste hele stillinger bli en realitet må det pøses på med penger og folk. Arbeidstiden må ned, lønna er for lav, sa hun.

– Vi kommer ikke til å gi oss før damer er like mye verdt som menn, avsluttet hun appellen.

To av disse er pågrepet for ordensforstyrrelse, melder politiet på Twitter. Politiet ble på stedet for å opprettholde ro og orden, opplyser de.