Å fullføre språktrening og utdannelse gir kunnskap om norsk kultur på vitenskapelig vis. Det er viktig, skriver artikkelforfatteren.
Foto: ECEurope
Skal man lykkes som ny i Norge, må man være villig til å gi slipp på et par ting, skriver Abbas Alhaj i dette innlegget. 

La oss kalle en spade for en spade. Selv etter mange års opphold i dette landet gjør innvandrere en del dumme ting i sitt nye hjemland. Det kan mangle på forståelse av den nye kulturen de befinner seg i, norskkunnskapene kan være dårlige, integrering kan gå sakte, og medbrakte skikker og tradisjoner kan også bremse prosessen med å få livet til å fungere.  

Tre faktorer bremser inkluderingen

En ting som gjør det vanskelig for nye borgere er den generelle splittingen av samfunnet, og mer spesifikt den økende avstanden mellom etnisk norske og de med innvandrerbakgrunn. 

Avstanden og mangel på inkludering skyldes igjen hovedsakelig tre ting: religion, tradisjoner som ikke lar seg forene med de norske, samt manglende utdannelse. 

Det er nødvendig å erverve seg kunnskap gjennom å fullføre utdannelsen sin

Når det gjelder religion, praktiserer mange med innvandrerbakgrunn en hard linje mot alt som strider mot deres religion og glemmer at de lever i et samfunn som i all hovedsak respekterer ulike religioner og verdsetter trosfrihet.  

Hva tradisjoner angår, ser vi noen ganger at mennesker med en annen kulturbakgrunn enn den norske selv har en kultur og tradisjoner som ikke lar seg forene med det norske samfunnets tradisjoner og verdier. Enkelte praktiserer skikker og tradisjoner som de selv vet er problematiske, og de vil kanskje forlate dem, men er redde for reaksjoner fra venner eller slektninger. Disse trenger egentlig hjelp og støtte for å bryte med tradisjoner de heller ikke selv ønsker å være en del av.

Utdannelse er også helt avgjørende, og det er nødvendig å erverve seg kunnskap gjennom å fullføre utdannelsen sin. På den måten får man også kunnskap om norsk kultur gjennom vitenskap. Jo høyere utdanningsnivå et individ har, jo mer forstår og respekterer individet andres kultur.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.