Innvandreres forståelse for ytringsfrihet er et viktig bidrag til samfunnet utvikling.
Foto: Amnesty
Retten til å ytre seg gagner alle, og det er viktig for nye nordmenn å lære om hvordan ytringsfriheten både gir dem selv og andre store fordeler, skriver Abbas Alhaj i dette innlegget.
546Shares

Ytringsfrihet er en viktig og integrert del av demokratiet, ettersom den er en av pilarene i et sunt demokratisk samfunn og bidrar til å oppnå integrert sosial og økonomisk vekst, samt til å implementere rettigheter. 

Minimumsrettigheter

Man kan forhandle ytre seg rundt ideer og tanker. Det er nødvendig for kreativitet og utvikling, og retten til ytringsfrihet betraktes som en grunnleggende rettighet som ulike sivile rettigheter og friheter er basert på.

De fleste av innvandrerne til Europa kom fordi de mistet denne retten til ytringsfrihet og frie valg i sine land, der korrupsjon sprer seg. De mistet dermed minimumsrettighetene som er fastsatt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i henhold til artikkel 19.  

Ytringsfrihet må læres

Friksjonen oppstår mellom de som støtter ytringsfrihet og de som virkelig fornærmer religioner og tro. Jeg vil mene at ytringsfriheten verken gir dekning for å krenke eller å fornærme religioner, ei heller å begå terrorisme. 

Det er et reelt problem for mange innvandrere at de frykter trakassering på grunn av deres tilhørighet til en viss religion

Det er et reelt problem for mange innvandrere at de frykter trakassering på grunn av deres tilhørighet til en viss religion.  Her i Norge har enhver rett til å uttrykke sin mening, og loven garanterer det. Innvandrere bør forstå og sette seg godt inn i det norske samfunnet, samt opprettholde de norske verdiene og kulturelle prinsippene som i utgangspunktet respekterer ytringsfriheten. I omvendt tilfelle risikerer mennesker å tiltrekke seg uheldige reaksjoner i tillegg til at det oppstår splittelse.  

I denne prosessen er det nødvendig å lære nye innvandrere om den norske kulturen, herunder verdier rundt frihet generelt og ytringsfrihet mer spesifikt. Dette er avgjørende for at nykommere kan integrere seg i samfunnet og bidra til dets utvikling, så som å vedlikeholde den viktige ytringsfriheten.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.