Styrker samarbeidet for en inkluderende hovedstad

Daglig leder Quivin Victoria Nilsen og nattklubbsjef Kenneth Berg-Paulsen anklages for å drive med rasisme på utestedet Rexx i Lillestrøm.
Foto: Illustrasjonsfoto
Næringsetaten og Likestillings- og diskrimineringsombudet signerer nå en avtale for å styrke satsingen mot utelivsdiskriminering.
0Shares

Næringsetaten skal utføre særskilte kontroller med tanke på å avdekke tilfeller av utelivsdiskriminering. Alkoholloven gir hjemmel for at steder som diskriminerer gjester på bakgrunn av etnisitet kan få inndratt skjenkebevillingen.

– Å komme problemet med slik usaklig forskjellsbehandling til livs. Med denne samarbeidsavtalen med likestillings- og diskrimineringsombudet, stiller vi blant annet sterkere med tanke på å avdekke de faktiske tilfellene, sier Næringsetatens direktør, Gunnhild Haugen til Oslo kommunes hjemmesider.

Initiativet til dette samarbeidet kom fra byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, i juni i fjor. Med mål om at Oslo skal være en trygg hovedstad med seriøs drift av serverings- og skjenkesteder, sammenkalte han til møte med flere instanser.

Faste møter og informasjonsutveksling
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) håndhever diskrimineringsloven, som forbyr utesteder å forskjellsbehandle gjester på grunn av for eksempel etnisitet, livssyn, religion og nedsatt funksjonsevne. LDO skal melde fra til Næringsetaten om utelivsdiskriminering, slik at Næringsetaten kan vurdere om skjenkebevillingen skal inndras.

– Vi vet at mange møter fordommer og diskriminering når de vil ta en tur på byen med venner. Samarbeidet med Næringsetaten om et arbeid mot dette er viktig, sier Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud, til Oslo kommunes hjemmesider.

Næringsetaten har allerede inngått avtale med Oslo kemnerkontor og Oslopolitiet. Foruten dagens avtale med likestillings- og diskrimineringsombudet, inngikk etaten også nylig avtale med Skatt Øst og Mattilsynet.