Statsråder la frem barne- og ungdomskulturmeldingen

Kunnskapsminister Guri Melby og kulturminister Abid Q. Raja la frem barne- og ungdomskulturmeldingen.
Foto: Skjermdump/regjeringen.no
For første gang i historien legger en norsk regjering fram en melding med en helhetlig politikk om kunst og kultur for, av og med barn og unge.
15Shares

Kulturminister Abid Q. Raja og kunnskapsminister Guri Mely har fått forslag fra 1000 barn og unge, som har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet.

Stortingsmeldingen skal også sørge for at kulturtilbydere jobber for å nå ut til nye grupper og et bredere lag av befolkningen.

– Kulturskolen er kjempeviktig i dette arbeidet. Vi skal ha en kulturskole som når flere elever og som har masse tilbud å velge mellom. Det har vært et tøft år under koronapandemien, særlig for barn og unge. Det har vist hvor viktig et godt fungerende kulturliv er for dem, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby til regjeringen.no.

Når barn inkluderes

Stortingsmeldingen har fått navnet Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge, og legges frem i en digital presentasjon på Kulturtankens årskonferanse.

Overfor Utrop sier kulturministeren det er utrolig rart at ingen regjeringen tidligere har gjort noe liknende.

– Her tror jeg det har å gjøre med at barn ikke har hatt sterke nok talspersoner på kultur. Stortingsmeldingen er første gang vi tar med barns betrakninger.

Opplevelse og deltakelse

Spesielt tre konkrete tiltak hvor regjeringen vil følge opp for å styrke barne- og ungdomskulturen, fremmes av ministeren.

– En er at alle barn i Norge skal ha mulighet til å delta i og oppleve kultur, hvor de får tilgang til et mangfoldig kulturliv der de kan delta, skape, lære og mestre. Jeg ser det som viktig at alle får delta, uavhengig av foreldrenes økonomi, bosted, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå.

– Et annet tiltak handler om økt tilgjengelighet og aktiv medvirkning, hvor målet er at barn vil påvirke aktivt på kulturfeltet, og et tredje handler om at barn skal få et kvalitetstilbud rettet mot seg.

Skal rettlede

Som etterkommer av pakistanske innvandrerforeldre hadde ikke ministeren den samme opplevelsen av tilgang på kultur, og ser derfor dette som en hjertesak.

– Kunnskapsminister Guri Melby og jeg tar stolthet i at barn for første gang blir hørt og får et ordentlig tilrettelegging

Raja mener den nye meldingen vil ha en førende prinsipp for fremtidige regjeringer.

– Gjennom meldingen har vi en budsjettramme på 45 millioner for kulturinnsats for barn og unge, blant annet gjennom talentsatsing og gjennom tilbud som den kulturelle skolesekken.