SV sier ja til raskere integrering

- Vi må sørge for at alle som bor i Norge får brukt ressursene sine og deltatt i samfunnslivet, sa inkluderingsministeren da hun la fram Stortingsmelding om integrering.
Foto: Pressefoto/ SV
– Folk som har fått opphold i Norge må få en kommune å bo i. Jo raskere folk blir bosatt, jo raskere kan man bruke sine ressurser, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.
0Shares

For å bidra til raskere bosetting foreslår regjeringen å styrke kommunene med 250 millioner ekstra til integreringsarbeidet i kommunene for 2014.

–  Å ha folk boende lenge på mottak er sløsing med ressurser, og vi vet at det også skaper lidelse og frustrasjon. Langvarig tilværelse i mottak er ikke bra for noen, og spesielt ikke for barn, sier Thorkildsen (bildet) til sv.no.

Boligmangel påvirker
I dag bor omlag 4400 personer på mottak som venter på å bli bosatt i en kommune. Integreringstilskuddet på 250 millioner kommer i tillegg til omlag åtte milliarder som allerede nå går til kommunene, noe som er den største enkeltstående økningen de siste ti årene.

Boligmangel er en av de viktigste årsakene til at kommunene ikke bosetter flyktninger. Fra 2014 vil regjeringen derfor fordoble tilskuddet til utleieboliger for flyktninger fra 20 prosent til 40 prosent. Regjeringen foreslår også i revidert budsjett for 2013 en styrking på 33,3 millioner kroner til tilskuddet for utleieboliger, melder sv.no.

Les mer om tiltaksplanen her.