Suksesskommunen Rælingen

Konsentrert: Hanan Talhioui jobber hardt med matteoppgavene.
Foto: Janet Ohemeng
I Rælingen kommune får flyktninger jobb gjennom nettverk og sosiale ferdigheter. Derfor er Rælingen blant landets beste til å få sysselsatt flyktninger.
0Shares

– I de fleste kommuner handler introduksjonsprogrammet om norskopplæring og samfunnskunnskap. Her jobber vi i tillegg med sosiale ferdigheter som trengs for å komme i arbeid, forteller Narges Pourzia, leder for Rælingens flyktning- og inkluderingstjeneste, til Dagsavisen.

Rælingen kommune arrangerer som en del av introduksjonsprogrammet en egen veiledningsgruppe for å hjelpe flyktninger i arbeid. I gruppene diskuteres et hva en CV og søknad skal være og hva man skal fortelle om seg selv.

Til avisa sier Pourzia at det er viktigere å knekke de sosiale kodene i det norske arbeidslivet enn å snakke helt perfekt norsk. Et godt eksempel på dette er Azimi Abdulrauf, som kom til Norge for tre år siden som flyktning fra Afghanistan. I dag har han både full jobb på Kiwi og har kjøpt seg hus i Fjerdingby i Rælingen kommune. Pourzia forteller at Abdulrauf ble ikke ansatt på Kiwi på grunn av sine norskkunnskaper, men på grunn av ståpåvilje og godt humør.

– Abdulrauf har lært veldig mye norsk gjennom å være i arbeid. Den språklige utviklingen blir bedre av det enn å bare sitte på skolebenken, sier konsulent Dag Håvard Holmemo Ekeli.

Viktig med nettverk
– De aller fleste kommer i jobb gjennom sine sosiale nettverk, sier Pourzia.

Hun forteller at i Rælingen snakkes det mye om hvordan man kan bruke nettverket sitt til å komme i arbeid. Det legges derfor opp til at flyktninger skal få både tett kontakt med hverandre og med de ansatte i flyktning- og inkluderingstjenesten.

– Men vårt arbeid er ikke ferdig når brukerne har fått seg jobb. Da har det akkurat begynt. Det er viktig med oppfølging så de blir i jobben, legger Holmemo Ekeli til.