Lanserte opplæringsfilm for helsepersonell

Terapeuter med minoritetsbakgrunn har både spesielle utfordringer og unike ressurser
Foto: Alex E. Proimos
15. mai kom filmen Tolkens stemmer, den tredje og siste delen i Akershus universitetssykehus sitt e-læringsprogram. 
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Formålet er at helseledere, leger, sykepleiere og andre som arbeider med pasienter som ikke snakker språket, blir bedre til å løse praktiske og etiske problemstillinger rundt kommunikasjon over språk- og kulturgrenser i helsetjenesten, sier leder i Tolkeseksjonen i IMDi Liv Kolstad Zehouo, til imdi.no.

I filmen deler åtte erfarne tolker sine personlige betraktninger om kulturforskjeller, tabuer, pasientenes forventninger, ulikheter om helsetjenesten i andre land og Norge.

E-læringsprogram lansert i tre deler
– Filmen er en del av et hele, og man bør ha gjennomgått modul 1 og 2 for å få et godt utbytte, hevder Zehouo.

Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten er tittelen på e-læringsprogrammet

Målet med programmet er at helsetjenesten skal bli bedre tilrettelagt for pasienter som ikke snakker språket, slik at alle får like gode helsetjenester enten de snakker norsk eller ikke.

Prosjektet er støttet av IMDi og Helsedirektoratet.