Statsbygg krever romleir fjernet

Første gang jeg skrev denne spalten fortalte om mine opplevelser med å gå på tur i Norge. Folk syntes spalten var interessant og jeg ble invitert til et intervju på radio P 2, 3 eller 4, jeg husker ikke nå, men det var NRK. Journalisten foreslo en tur rundt Sognsvann, noe som skulle by på uante overraskelser
Statsbygg krever romfolket fjernes fra Sognsvann og reiser ny sak etter å ha lidd nederlag hos Namsfogden i Oslo. En ny juridisk dragkamp om tiggerleiren er i ventet.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Vi fremmer ny begjæring om utkastelse, og begjæringen er nå på vei ut av huset, kunne kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg meddele Dagsavisen i går ettermiddag.

 Tiggerleiren ble fjernet med Oslo byfogds velsignelse sent på året i fjor, men nå har romfolk på nytt begynt å reise sine telt ved Sognsvann.

Dagsavisen som besøkte leiren i går beskriver den som en relativt ryddig leir bestående av 15 blå og gule telt. Det var kun to personer på stedet. De snakket ikke engelsk og ønsket ikke å bli fotografert.

Samme som i fjor
Statsbygg har prøvd å få rettens tillatelse til å få leiren fjernet ved å bruke fjorårets rettsavgjørelse.  De mener leiren mest sannsynlig er satt opp av de samme som i fjor.

– Den eksisterende leiren har klare likhetstrekk med fjorårets bosetning og må utvilsomt være en videreføring av fjorårets leir, hevdet Statsbygg.

23. mai kom Namsfogden i Oslo med en avgjørelse.

– Begrunnelsen for dette er at man ikke med sikkerhet kan fastslå at det er de samme menneskene som oppholder seg i leiren nå som ved sist forretning (rettsbehandling, red.anm.). At det er, slik saksøker hevder, helt usannsynlig at personer fra et annet utenlandsk miljø vil kunne opprette ny bosetning i nærheten av fjorårets leir, er en påstand namsmannen ikke kan si seg enig i. Det er her snakk om etablering av en ny leir på et nytt sted, skriver namsfogden i Oslo, og gir Statsbygg beskjed om å reise ny sak dersom de vil kreve romfolket fjernet på nytt. Statsbyggs juridiske avdeling vurderte å anke Namsfogdens avgjørelse, men fryktet en langvarig ankeprosess.

Ønsker å ivareta parken
Statsbygg gir seg ikke.

– Vi går derfor til ny begjæring om utkastelse og har egentlig ikke noe valg. Vi er satt til å ta vare på skogen, og sikre at den kan være tilgjengelig til allment friluftsbruk. Dette er ikke et område hvor folk kan bo, det eksisterer intet system for håndtering av søppel, og det er ikke lov å tenne ild i marka, sier Njaa Rygh til Dagsavisen.

Leder i Folk er folk, Bjønnulv Evenrud, synes det er trist at Statsbygg igjen vil reise sak for å fjerne teltleiren.

– Men det er bra at saken tas til retten. Som regel blir romfolket jaget bort uten rettslig prosess, men dette er folks bopeler og dermed rettslig beskyttet i lovverket, sier Evenrud til avisen.